หู และการได้ยินของมนุษย์ ทำไมได้ยินแค่ 20Hz – 20kHz ?

ความสามารถการได้ยินเสียง

“หู” ของคนเรา.. มีความสามารถในการได้ยินเสียง ในช่วงความถี่ประมาณ 20Hz – 20kHz เพราะเป็นช่วงความถี่ ที่มีความหลากหลายของเสียง ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เป็นช่วงความถี่ที่เรียกว่า “โซนิค” (Sonic) การจำกัดความถี่ที่ได้ยินเป็นลักษณะซับซ้อน ของระบบได้ยินที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า 20Hz จะเรียกว่า “อินฟราโซนิค” (Infrasonic) เป็นเสียงที่มีแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ เช่น การสั่นสะเทือน และเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20kHz จะเรียกว่า “อุลตร้าโซนิค” (Ultrasonic) สัตว์บางชนิด เช่น ค้างคาว หรือโลมา สามารถใช้ความถี่เสียงช่วงนี้ ในการสื่อสาร และการระบุตำแหน่งได้

การได้ยิน

การเคลื่อนที่ของเสียง เป็นการถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นของตัวกำเนิดเสียงผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ มากระทบกับเยื่อแก้วหู ซึ่งการสั่นของเยื่อแก้วหูเพียงเล็กน้อย ก็มีผลต่อประสาท การได้ยิน ของคน จากการศึกษาพบว่า หูของคนไวต่อการรับรู้เสียงที่มีความถี่สูง มากกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำ เมื่อเสียงนั้นมีระดับความเข้มเสียงเท่ากัน โครงสร้างของหู ได้แก่ หูส่วนนอก ใบหู รูหู หูส่วนกลาง หูส่วนใน คอเคลีย กระดูกค้อน กระดูกทั่ง กระดูกโกลน เป็นต้น

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบของ หู แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่..

หู

1.) หูส่วนนอก ประกอบด้วยใบหู และรูหู โดยรูหูอยู่ลึกเข้าไปในกระโหลกศีรษะ ไปสิ้นสุดที่เยื่อแก้วหู

2.) หูส่วนกลาง เริ่มจากเยื่อแก้วหู ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อแผ่นบาง ๆ ปิดช่องหู และเป็นส่วนแบ่งระหว่างหูส่วนนอกกับหูส่วนกลาง ถัดจากเยื่อแก้วหูเข้าไป มีลักษณะเป็นโพรง ภายในโพรงมีกระดูก 3 ชิ้น เรียงชิดติดกัน คือ กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน

ภายในหูส่วนกลางมีช่องเล็ก ๆ ทำหน้าที่ปรับความดันอากาศทั้ง 2 ด้านของแก้วหูให้เท่ากันตลอดเวลา ถ้าความดันทั้ง 2 ด้านของแก้วหูไม่เท่ากัน จะทำให้เกิดอาการหูอื้อ หรือปวดหู เมื่อขึ้นไปบนที่สูงมาก ๆ เช่น ภูเขา หรือเครื่องบิน หรือเมื่อขึ้น และลงลิฟท์ในตึกสูง ๆ หรือเมื่อดำน้ำลึก

3.) หูส่วนใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนรับเสียง และส่วนทรงตัว ส่วนรับเสียงมีลักษณะเป็นท่อกลวงขด เป็นรูปคล้ายหอยโข่งเรียกว่า “Cochlear” ภายในท่อนี้มีเซลล์ขนอยู่เป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่รับรู้การสั่นของคลื่นเสียง ที่ผ่านมาจากหูส่วนกลาง พร้อมกับส่งสัญญาณการรับรู้ผ่านโสตประสาทไปยังสมอง สมองจะทำหน้าที่แปลสัญญาณที่ได้รับ ทำให้เรารับรู้เกี่ยวกับเสียงที่ได้ยิน

ส่วนทรงตัวของหูส่วนใน มีลักษณะเป็นหลอดกึ่งวงกลม 3 อัน วางตั้งฉากกันเป็น 3 มิติ ที่ปลายหลอดมีเซลล์รับความรู้สึก ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของศีรษะอยู่ภายใน ช่วยทำให้เราสามารถควบคุม หรือปรับสภาพการทรงตัวได้

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook AT Prosound

บทความโดย : ณัฐพจน์ วิจารัตน์

อ้างอิงจาก : ปิตุพร พิมพาเพชร trueplookpanya.com


สินค้าแนะนำตามความสนใจ

฿135.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
฿145.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
฿35.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
฿36.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
฿185.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
฿42.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
฿170.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
฿42.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

บทความที่คุณอาจชอบ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ใส่ความเห็น