Showing 1–24 of 38 results


ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET SOUNDVISION SA-60BT/WCM-440 & SVS-62W

฿41,700.00฿42,300.00

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 2 SOUNDVISION SA-300BT/GMX-48TB+SVS-62W

฿58,290.00

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 1 SOUNDVISION SA-300BT/GMX-48TB+SVS-62W

฿32,290.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

HK Audio Half Stack

฿155,600.00

ระบบเสียงประกาศ สำหรับโรงเรียน

SOUNDVISION ชุดเครื่องเสียงTOA CS-760B พร้อมใช้

฿42,700.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเสียงประกาศ สำหรับโรงเรียน

ชุดเครื่องเสียงประกาศ SOUNDVISION SA-60BT+TOA PC-2852

฿16,390.00฿16,490.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเสียงประกาศ สำหรับโรงเรียน

ชุดเครื่องเสียงประกาศ SOUNDVISION SA-60BT+TOA PJ-64

฿21,990.00฿22,090.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเสียงประกาศ สำหรับโรงเรียน

ชุดเครื่องเสียงประกาศ SOUNDVISION SA-60BT+TOA PE-64

฿18,790.00฿18,890.00

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET SOUNDVISION SA-60BT & Soundvision SVS-62W

฿15,800.00฿16,400.00

ระบบชุดประชุม สำหรับโรงเรียน

SET x4 YAMAHA VS4 & MA2030A

฿35,820.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET x8 YAMAHA VXS5 & MA2120

฿103,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SETx10 TOA BS-1030 &TOA A-2240 H

฿39,150.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

DSPPA MP35U & VL MT65 SETx2

฿15,520.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ITC Audio T-120 & VL MT65 SETx2

฿17,845.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

TOA A-2120 H & VL MT65 SETx4

฿30,120.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

TOA A-2240 H & VL MT65 SETx4

฿34,870.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VL AUDIO MT65 & Lab Gruppen

฿23,170.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VL AUDIO MT65

฿18,386.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายในอาคาร สำหรับโรงเรียน

TOA A-2128 AS

฿50,258.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด NPE TPM-2500MP3

฿65,749.00฿66,749.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA TZ-606

฿38,100.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA TZ-606

฿21,240.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดใหญ่

฿30,660.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดกลาง-ใหญ่

฿25,920.00

รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ระบบเสียงประกาศ สำหรับโรงเรียน

ศูนย์รวม และจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบเสียงประกาศ สำหรับโรงเรียน ประกอบด้วย ไมโครโฟน มิกเซอร์ เพาเวอร์แอมป์ ลำโพง สายสัญญาณ ติดต่อสอบถาม ราคา พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ