Showing 1–24 of 146 results

ออดิโออินเตอร์เฟส

SSL 2

฿6,345.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

SSL 2+

฿8,055.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Scarlett 2i2 (Gen 3)

฿7,290.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Audient EVO 4

฿5,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Midiplus Studio 2

฿4,400.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC202HD

฿3,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Tascam US 16×08

฿13,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Tascam Audio Interface us-2×2

฿5,490.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Steinberg UR22C

฿6,400.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Scarlett Solo (Gen 3)

฿5,490.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC22

฿2,700.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Fluid Audio SRI-2

฿6,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Steinberg UR44C

฿12,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟสสำหรับจูนเสียง

Focusrite Scarlett 2i2 Studio Pack (Gen3)

฿11,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

ESI U22XT

฿3,790.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Audient EVO 16

฿19,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Audient iD4 MKII

฿8,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

PreSonus AudioBox GO

฿3,990.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Apogee Symphony Desktop

฿54,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Apogee Element 24

฿26,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Native Instruments Komplete Audio 1

฿4,890.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Tascam US-2X2TP CU

฿8,490.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Mackie Onyx Artist 1•2

฿4,990.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Native Instruments Komplete Audio 2

฿6,190.00

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนที่รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ออดิโออินเตอร์เฟสสำหรับจูนเสียง

เสียงเป็นส่วนสำคัญของระบบมัลติมีเดียไม่น้อยกว่าภาพ ดังนั้นการ์ดเสียงจึงเป็นอุปกรณ์ จำเป็นที่สำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย การ์ดเสียงได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างรวดเร็วเพื่อ ให้ได้ประสิทธิภาพของเสียงและความผิดเพี้ยน น้อยที่สุด ตลอดจนระบบเสียง 3 มิติในปัจจุบัน ความชัดเจน ของเสียงจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุ่มตัวอย่าง และ ความแม่นยำ ของตัวอย่างที่ได้ ซึ่งความแม่นยำของตัวอย่างนั้นถูกกำหนด