Showing 1–25 of 115 results

สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

SSL 2

฿7,740.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

SSL 2+

฿9,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Scarlett 2i2 (Gen 3)

฿7,290.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Audient EVO 4

฿5,500.00
สินค้าหมด

ออดิโออินเตอร์เฟส

Midiplus Studio 2

฿4,400.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Tascam US 16×08

฿13,400.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Tascam Audio Interface us-2×2

฿5,490.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Steinberg UR22C

฿5,500.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Scarlett Solo (Gen 3)

฿5,490.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC22

฿2,000.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Fluid Audio SRI-2

฿6,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Steinberg UR44C

฿10,500.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟสสำหรับจูนเสียง

Focusrite Scarlett 2i2 Studio Pack (Gen3)

฿11,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

ESI U22XT

฿3,790.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Red 16Line

฿129,000.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Red 8Pre

฿149,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Red 4Pre

฿106,080.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Clarett 8PreX

฿42,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Clarett 8Pre

฿31,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Clarett 4Pre

฿19,500.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Clarett 2Pre

฿19,500.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite RedNet 6

฿84,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite RedNet 5

฿44,000.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite RedNet 4

฿99,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite RedNet 3

฿44,000.00

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผลงานการติดตั้ง


ออดิโออินเตอร์เฟสสำหรับจูนเสียง

เสียงเป็นส่วนสำคัญของระบบมัลติมีเดียไม่น้อยกว่าภาพ ดังนั้นการ์ดเสียงจึงเป็นอุปกรณ์ จำเป็นที่สำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย การ์ดเสียงได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างรวดเร็วเพื่อ ให้ได้ประสิทธิภาพของเสียงและความผิดเพี้ยน น้อยที่สุด ตลอดจนระบบเสียง 3 มิติในปัจจุบัน ความชัดเจน ของเสียงจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุ่มตัวอย่าง และ ความแม่นยำ ของตัวอย่างที่ได้ ซึ่งความแม่นยำของตัวอย่างนั้นถูกกำหนด