Showing 1–24 of 157 results


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

SSL 2

฿7,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

SSL 2+

฿10,350.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Scarlett 2i2 (Gen 3)

฿7,990.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Audient EVO 4

฿5,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Midiplus Studio 2

฿4,400.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC202HD

฿3,750.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC404HD

฿6,890.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

TASCAM US 16×08

฿13,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

TASCAM Audio Interface us-2×2

฿5,490.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Steinberg UR22C

฿6,400.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Scarlett Solo (Gen 3)

฿5,790.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿12,400.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

RME Babyface Pro FS

฿49,000.00

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC22

฿2,790.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Fluid Audio SRI-2

฿6,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Steinberg UR44C

฿12,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟสสำหรับจูนเสียง

Focusrite Scarlett 2i2 Studio Pack (Gen3)

฿11,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

ESI U22XT

฿3,790.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส (ซาวด์การ์ด)

ESI NEVA UNO

฿1,990.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

MOTU M6

฿21,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Donner Livejack 2×2

฿3,990.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

MOTU UltraLite-mk5

฿35,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

RME Fireface UFX III

฿154,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿22,900.00

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ออดิโออินเตอร์เฟสสำหรับจูนเสียง

เสียงเป็นส่วนสำคัญของระบบมัลติมีเดียไม่น้อยกว่าภาพ ดังนั้นการ์ดเสียงจึงเป็นอุปกรณ์ จำเป็นที่สำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย การ์ดเสียงได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างรวดเร็วเพื่อ ให้ได้ประสิทธิภาพของเสียงและความผิดเพี้ยน น้อยที่สุด ตลอดจนระบบเสียง 3 มิติในปัจจุบัน ความชัดเจน ของเสียงจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุ่มตัวอย่าง และ ความแม่นยำ ของตัวอย่างที่ได้ ซึ่งความแม่นยำของตัวอย่างนั้นถูกกำหนด