แสดงทั้งหมด 20 ผลลัพท์


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿45,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

PROEUROTECH GR-5200 Series ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿34,920.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿253,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿255,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

NPE CF-50(L) Series ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿35,100.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

NPE CF-50 Series ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿35,100.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

NTS DW-300 Series ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿61,400.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

NTS DS-900 Series ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿44,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

TELEVIC D-Cerno Set ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿232,050.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

Audio-Technica ATUC-50DU+M43H SET 11 ท่าน ก้านไมค์ยาว 43 ซม.

฿215,450.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿89,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿157,300.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿359,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

Audio-Technica ATUC-50DU+M58H SET 11 ท่าน

฿217,100.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบชุดประชุม สำหรับโรงเรียน

Clear Sound CCS-580-PRO SET สำหรับ 11 ท่าน

฿50,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

TOA TS-D1000M1 ชุดไมค์ประชุม ดิจิตอล สำหรับ 11 ท่าน

฿155,300.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

SHURE DDS 5900 SET ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ 11 ท่าน

฿57,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿273,700.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿74,100.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿521,450.00

รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด