Showing 1–25 of 42 results

เราให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงฟรี
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดเล็ก (ลึก 8 - 20 เมตร)

SET 4 x 4 JBL PRX812W/PRX815XLFW SYSTEM

฿391,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดเล็ก (ลึก 8 - 20 เมตร)

SET 4 x 4 JBL PRX815W/PRX818XLFW SYSTEM

฿431,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ZSOUND LC10 & S18B II SET 8×8

฿396,435.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ZSOUND LC10 & S18B II SET 8×4

฿263,755.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ZSOUND LC10 & LC10SP SET 8×4

฿335,445.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ZSOUND LC10 & SW218+MA2400S SET 6×2

฿275,525.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ZSOUND LC10 & SW218+MA2400S SET 8×2

฿309,765.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ZSOUND LC10 & SW218 SET 6×2

฿243,425.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ZSOUND LC10 & SW218 SET 8×2

฿277,665.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

APL Audio V12 + Tank B-1000 + DPA 260RTA SET 4×4

฿143,610.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 12×8 NEXO GEO M1220 / MSUB 18 6X4 SYSTEM

฿4,712,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

RCF HDL 28 A & SUB 9004 AS SET 12×8

฿3,387,194.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ชุด 8×8 River Fortis & VOK V15+V20

฿644,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดเล็ก (ลึก 8 - 20 เมตร)

ชุด 4×4 River Fortis & MICRO TECH

฿461,360.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดเล็ก (ลึก 8 - 20 เมตร)

ชุด 4×4 River Fortis & VOK V15+V20

฿474,560.00

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VL14000 X2 & RIVER 2X2

฿233,320.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

JBL LINE ARARY VTX A8 SYSTEM 3X2

฿2,421,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET RCF HDL 28A & RCF SUB 9006 AS

฿1,146,720.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET RCF HDL 30A & RCF SUB 9006 AS

฿1,310,160.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET NEXO GEO M1012 / MSUB15 6X4

฿1,504,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET NEXO GEO M1220 / MSUB 18 6X4 SYSTEM

฿2,367,300.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

River fortis Line array 4 SUB 4 & BETA THREE

฿182,710.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VIVA 715D & VIVA 718D 4X4

฿179,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

RCF HDL 28 A & SUB 9004 AS SET

฿1,303,080.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดเล็ก (ลึก 8 - 20 เมตร)

Set 4X4 River Acoustic Fortis

฿403,856.00

แผนที่รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด