การเปลี่ยน/ยกเลิก สินค้า

บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด ไม่มีนโยบายในการขอคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่กรณีจำนวนสินค้าในสต๊อกมีจำนวนไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อนั้น ลูกค้าสามารถขอคืนเงินที่ชำระเกินกว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกได้ โดยฝ่ายขายจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าหากเกิดกรณีดังกล่าว

*ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกชนิด ด้วยเหตุผล เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ หลังจากได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า หรือจัดส่งสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 098-785-5549
E-mail : [email protected]
LINE ID : @atprosound

เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า

  • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, ผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้ง void เงินคืนให้แก่ลูกค้า หากเลยระยะเวลาการ void คืน บริษัทฯ จะแจ้ง refund ไปทางธนาคาร เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด
  • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนสินค้าหรือการคืนเงินของการชำระค่าสินค้าแบบแผนผ่อนชำระ ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดเสียหายโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การคืนเงินเฉพาะมูลค่าสินค้าเท่านั้น โดยไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากแผนผ่อนชำระ

ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 098-785-5549
E-mail : [email protected]
LINE ID : @atprosound

การเปลี่ยน/ยกเลิก สินค้า

บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด ไม่มีนโยบายในการขอคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่กรณีจำนวนสินค้าในสต๊อกมีจำนวนไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อนั้น ลูกค้าสามารถขอคืนเงินที่ชำระเกินกว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกได้ โดยฝ่ายขายจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าหากเกิดกรณีดังกล่าว

*ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกชนิด ด้วยเหตุผล เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ หลังจากได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า หรือจัดส่งสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 098-785-5549
E-mail : [email protected]
LINE ID : @atprosound

เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า

  • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, ผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้ง void เงินคืนให้แก่ลูกค้า หากเลยระยะเวลาการ void คืน บริษัทฯ จะแจ้ง refund ไปทางธนาคาร เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด
  • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนสินค้าหรือการคืนเงินของการชำระค่าสินค้าแบบแผนผ่อนชำระ ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดเสียหายโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การคืนเงินเฉพาะมูลค่าสินค้าเท่านั้น โดยไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากแผนผ่อนชำระ

ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 098-785-5549
E-mail : [email protected]
LINE ID : @atprosound