Showing 1–24 of 427 results


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET Proel SESSION 1/PROPLUS RM-888

฿27,432.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET ALTO TX315 & ZMX122 FX

฿41,978.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2.1 SOUNDVISION ACS-1200S/Yamaha MG10X

฿41,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2.1 SOUNDVISION ACS-1200S/AMX-10

฿43,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1200S/AMX-10

฿73,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1000/AMX-10

฿51,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1200S/YAMAHA MG10X

฿71,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1000/YAMAHA MG10X

฿49,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

SOUNDVISION DWS-1000 SYSTEMS SET 2 ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿208,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

SOUNDVISION DWS-1000 SYSTEMS SET 1 ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿213,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

PROEUROTECH GR-5200 Series ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿34,920.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 3×3 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿244,580.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 2×2 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿164,780.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 12×12 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿983,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿424,800.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×8 LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 6×6 LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×8 LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 6×6 LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดเล็ก (ลึก 8 - 20 เมตร)

SET 3×3 QSC LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×2 Mackie Thump215XT/THUMP118S

฿139,372.00฿140,872.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×2 Mackie Thump212XT/THUMP118S

฿135,372.00฿136,872.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง


รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


เครื่องเสียงโรงพยาบาล

ชุดเสียงโรงพยาบาล ระบบเสียงโรงพยาบาล ติดตั้งเครื่องเสียงโรงพยาบาล

ชุดเครื่องเสียงโรงพยาบาล หมายถึง  ชุดเครื่องเสียงที่ถูกใช้งาน ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล ( Hospital ) มีทั้งระบบเสียงภายในห้องประชุม ( Conference Room ) ระบบเสียงประกาศ หรือ ระบบเสียงตามสาย ( Public address system ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ หรือ เป็นการประกาศจัดลำดับคิว ของผู้ที่มาใช้บริการ จากทางโรงพยาบาล 

ซึ่งในแต่ละพื้นที่การใช้ระบบเสียงจะมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เสียงที่ได้มีคุณภาพ  มีการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง เหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ ชุดเครื่องเสียง สำหรับโรงพยาบาล สามารถใช้ได้ทั้งระบบการต่อแบบ โอห์ม ( Ohm ) และ โวลต์ไลน์ ( Volt Line )  ครับ

ระบบเสียง ชุดเครื่องเสียงโรงพยาบาล ประกอบด้วย

1. ไมโครโฟน (Microphone)

เครื่องเสียงห้องประชุม

สามารถใช้ได้ทั้งไมโครโฟนแบบมีสาย และ ไมโครโฟนแบบไร้สาย ( Wireless Microphone ) สำหรับการประกาศลำดับคิว ของผู้ที่มาใช้บริการ

แต่ถ้าเป็นในระบบเสียงตามสายภายในโรงพยาบาล ( Public address system ) จะมีไมโครโฟนเฉพาะ ที่สามารถเลือกพื้นที่ประกาศได้ เพื่อต้องการประกาศเฉพาะบางพื้นที่ ไม่ให้เสียงประกาศไปรบกวนพื้นที่อื่น เรียกว่า ไมค์ประกาศ

โดยจะมีลักษณะทั้งแบบ ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ หรือ ไมโครโฟนก้านยาว ( Goosneck Microphone )  และไมโครโฟน ที่ถูกใช้ในห้องประชุม ( Conference ) จะแตกต่างจากไมโครโฟนที่ใช้งานในแบบอื่น คือ จะถูกจัดเป็นชุดไมค์สำหรับประชุมมาโดยเฉพาะ โดยจะมีทั้ง ไมค์สำหรับประธาน และไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม แยกกันอย่างชัดเจน

2.มิกเซอร์ (Mixer)

ชุดเครื่องเสียงโรงพยาบาล สามารถเลือกใช้มิกเซอร์ได้ทั้ง มิกเซอร์ดิจิตอล ( Digital Mixer ) และ มิกเซอร์อนาล็อก ( Analog Mixer ) ความสำคัญของการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ จำนวน แชนแนล  ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ มีความจำเป็นในการใช้ฟังก์ชั่น ( Function ) ต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน

3. ครอสโอเวอร์ ( Crossover ) หรือ DSP ( Digital Signal Processor )

เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดการสัญญาณเสียง ที่ออกมาจาก มิกเซอร์ ก่อนจะส่งสัญญาณต่อไปเข้า เพาเวอร์แอมป์ ( Power Amp )

โดยจะรวมการปรับแต่งหลาย ๆ อย่างไว้ภายในเครื่องเดียว เช่น การปรับแต่ง EQ ( Equalizer ) , การปรับแยกความถี่สัญญาณเสียง ( Crossover ) , การควบคุมระดับสัญญาณเสียง ( Limiter ) เหมาะสำหรับการใช้ตู้ลำโพงแบบไม่มีแอมป์ในตัว ( Passive ) และสามารถใช้งานพร้อมกับ ซับวูฟเฟอร์ ( Subwoofer ) ได้

4. เพาเวอร์แอมป์ (Power amp)

หรือ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ชุดเครื่องเสียงโรงพยาบาล โดยปกติแล้ว เพาเวอร์แอมป์ ที่ใช้งานในระบบ PA จะมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบโอห์ม ( Ohm ) และ ระบบโวลไลน์ ( Volt Line ) ถ้าเป็นในระบบเสียง ที่ต้องการโฟกัสแค่พื้นที่เดียว เช่น ห้องสัมมนา ขนาดเล็ก สามารถใช้เพาเวอร์แอมป์แบบโอห์มได้

แต่ถ้าเป็นในระบบเสียงตามสาย หรือ ระบบประกาศ จำเป็นต้องใช้เพาเวอร์แอมป์ระบบ โวลต์ไลน์ เพราะ การต่อแบบ โวลท์ไลน์  สามารถเดินสายลำโพงได้ในระยะไกล และสามารถต่อพ่วง ลำโพง ได้ในปริมาณที่เยอะมากขึ้น เพื่อให้มุมกระจายเสียงจากลำโพงครอบคลุมพื้นที่ได้ในหลาย ๆ จุดตามที่ต้องการ

5. ลำโพง (Speaker)

เครื่องเสียงร้านอาหาร

สำหรับการใช้งานภายในโรงพยาบาล มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ถ้าเป็นในระบบกระจายเสียง สามารถใช้เป็น ลำโพงติดผนัง ( Wall Speaker ) ลำโพงติดเพดาน ( Ceiling Speaker ) ลำโพงฮอร์น ( Horn Speaker )

ถ้าไม่ใช่เป็นงานกระจายเสียง เป็นงานที่ต้องการโฟกัสจุดรับเสียง เพียงแค่จุดเดียว สามารถใช้เป็นตู้พ้อยซอส ( Point Source ) หรือ ลำโพงคอลัมน์ ( Column Speaker )  สามารถใช้ได้ทั้งแบบมีแอมป์ในตัว และแบบไม่มีแอมป์ในตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะใช้งาน

โดยลำโพงสำหรับระบบเสียงตามสายภายในโรงพยาบาล ที่ต้องใช้งานร่วมกับ เพาเวอร์แอมป์ในระบบโวลท์ไลน์ นั้น จำเป็นต้องสามารถรองรับการต่อระบบแบบ โวลไลน์ ( Volt Line ) ได้ด้วย  โดยด้านในลำโพงที่รองรับการต่อระบบแบบ โวลท์ไลน์ จะมีหม้อแปลงเพื่อรับกระแสสัญญาณจากตัว  Poweramp ให้มีกระแสสัญญาณแบบเดียวกัน

เครื่องเสียงโรงพยาบาล AT Prosound มีอุปกรณ์ระบบเสียงติดตั้งที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมค์ลอย, ไมค์สาย, มิกเซอร์, มิกเซอร์ดิจิตอล, มิกเซอร์อนาล็อก, ลำโพง, สายสัญญาณ เป็นต้น

สนใจ ชุดเครื่องเสียงโรงพยาบาล, ระบบเสียงห้องประชุม,  ระบบเสียงประกาศ, ระบบเสียงตามสาย, เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง, เครื่องเสียงจัดชุด ติดต่อ AT Prosound พร้อมคำเเนะนำโดย ผู้เชี่ยวชาญ