Showing 1–24 of 440 results

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET Proel SESSION 1/PROPLUS RM-888

฿27,352.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET ALTO TX315 & ZMX122 FX

฿42,208.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ดนตรีสด สำหรับร้านอาหาร

SET 4×8 VIVA 715D 718D SYSTEM

฿406,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2 PHANTOM PH-112P/TANK XS-18S

฿61,650.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2 PHANTOM PH-112P/TANK XS-15S

฿59,130.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 1 PHANTOM PH-112P/TANK XS-15S

฿36,950.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 1 PHANTOM PH-112P/TANK XS-18S

฿38,750.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

YAMAHA STAGEPAS 1K MKII SET

จาก: ฿98,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET DHK CL15 PRO & Yamaha MG10X

฿133,888.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 3 BEHRINGER DR115DSP/DR18SUB

฿129,768.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2 BEHRINGER DR115DSP/DR18SUB

฿80,290.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 1 BEHRINGER DR115DSP/DR18SUB

฿62,158.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 3 BEHRINGER DR112DSP/DR18SUB

฿122,528.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2 BEHRINGER DR112DSP/DR18SUB

฿76,670.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 1 BEHRINGER DR112DSP/DR18SUB

฿59,170.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 3 DECCON LT-15/DECCON LT-15A

฿19,248.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2 DECCON LT-15/DECCON LT-15A

฿14,858.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 1 DECCON LT-15/DECCON LT-15A

฿29,316.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 2 4×4 T PRO L-12/TANK PANZER P18-1000

฿147,180.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 1 4×4 T PRO L-12/TANK PANZER P18-1000

฿186,180.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET PHANTOM PH-115P/TANK XL-18S

฿46,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET DECCON EV-12S/SUB 15 ORDER-6+NPE

฿19,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET DECCON CH-15/TANK XS-18S

฿27,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET PHANTOM PH-112P/SUB ORDER-6+NPE

฿23,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง


รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


เครื่องเสียงพร้อมใช้
เครื่องเสียงพร้อมใช้ จัดชุดเครื่องเสียง หรือชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง รวมไปถึงชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ และชุดเครื่องเสียงห้องประชุม

จัดชุดเครื่องเสียง ในการจัดชุดของเครื่องเสียง คือ จะเป็นชุดที่เครื่องเสียง ที่ได้มีการจัดไว้ให้เลือกกันได้ในหลากหลายรูปแบบ และเป็นชุดเครื่องเสียงที่มีคุณภาพ รวมไปถึง อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ที่ได้จัดสรรค์ไว้ ให้พร้อมใช้ เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ชุดเครื่องเสียง คาราโอเกะ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน

เครื่องเสียง หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ขยาย สัญญาณเสียง หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการขยายเสียง ถ่ายทอดเสียง กระจายเสียง เป็นต้น ในภายหลังยังนิยมเรียกรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ สัญญาณภาพ ด้วย

อุปกรณ์เครื่องเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยหลักการของ การผลิตซ้ำ, บันทึก หรือประมวลผลเสียง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ ไมโครโฟน (Microphones)เครื่องรับวิทยุ (Radio receivers)เครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV Receivers),เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์หรือซีดี (CD players)เครื่องบันทึกเสียง (Audio recorders)เครื่องผสมสัญญาณ(Mixer)กลุ่มเอ็ฟเฟ็ค (Effects units)หรือ เครื่องประมวลสัญญาณ(Signal processor) ซึ่งรวมถึง อีควอไลเซอร์(Equalizer), เครื่องขยาย(Amplifiers) และ ลำโพง (loudspeakers) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันด้วย สายสัญญาณ(Signal Cable) ต่างๆ และเสียงที่เราได้ยินจะเป็นไปตาม องค์ประกอบระบบเสียง Audio system components

ระบบเสียงสำหรับสถานที่บันเทิง (Club Sound system) ระบบเสียงห้องคาราโอเกะ (Karaoke System), ระบบเสียงสำหรับงานแสดงดนตรี ( Concert Sound System) ระบบเสียงสำหรับงานกีฬา ( Sports Venues & Staduim Systems) โดยอุปกรณ์ระบบภาพ แสง เสียง ระบบภาพ ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector) จอรับภาพ แบบมือดึง จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorizer Screen) เครื่องฉายภาพวัดถุ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) เครื่องสลับสัญญาณภาพ ( AV & VGA Swicher) กระดาษบอร์ดอัจฉริยะ (Interactive Projection Bonrd) และอื่น ๆ

เครื่องเสียงกลางแจ้ง คืออะไร สำหรับมือใหม่ในวงการเครื่องเสียงก็อาจจะมีข้อสงสัยอยู่ไม่น้อย สำหรับงานกลางแจ้งหรืองาน P.A ซึ่งย่อมาจาก Public Address (พับบริคแอ๊ดเดรส) คือระบบกระจายเสียงสาธารณะ

มีจุดประสงค์คือการกระจายเสียงให้ครอบคลุมผู้คนผู้ฟังตามสถานที่สาธารณะ เช่น ระบบประกาศ ในห้างสรรสินค้า ที่ลานจอดรถ หรือเครื่องเสียงลานแอโรบิค เครื่องเสียงในสนามกีฬา ลานดนตรี และคอนเสิร์ต และงานอื่นๆ

สามารถเรียกระบบเสียงนี้เป็นระบบเสียงแบบ P.A เช่นกันครับ ในบทความนี้นอกจากเราจะรู้ขอบเขตรู้จักความหมายของระบบเสียงกลางแจ้งหรือ P.A คืออะไรแล้ว สำหรับบทความนี้ก็จะบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและเทคนิคที่จำเป็นในงานระบบเสียงกลางแจ้งหรือ P.A มาฝากกันด้วย เรียกกันว่าอ่านจบบทความนี้ ทุกท่านก็สามารถนำไปต่อยอดและนำไปใช้กับระบบเสียงของเราได้ทันที

ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายปลีก-ส่ง ขายอุปกรณ์ เครื่องเสียง PA เครื่องเสียงห้องประชุม เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาเครื่องเสียง pa ร้านเครื่องเสียง ชุดเครื่องเสียง Power amp speaker เครื่องเสียงบ้าน ราคาเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ต ตู้ลำโพงแขวนผนัง หลายๆ ยี่ห้อ ร้านตู้ลำโพงกลางแจ้ง เครื่องเสียง PA ตู้ลําโพงกลางแจ้ง ห้องประชุม มิกเซอร์ Power Mixer เพาเวอร์มิกเซอร์ Mixer มิกเซอร์ แบบอนาลอก มิกเซอร์แบบดิจิตอล ขายลำโพง ระบบเสียงตามสาย เครื่องเสียงกลางแจ้งจัดชุด ระบบเสียงประกาศ Portable เครื่องเสียงพกพา เครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง โทรโข่ง ไมโครโฟน ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย ลำโพงฮอร์น ศูนย์รวมอุปกรณ์ ระบบเสียงกลางแจ้ง ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบเสียงในโรงงาน ชุดเครื่องเสียง ราคาเครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียงกลางแจ้ง อยากได้ชุด เครื่องเสียง system tohome ราคาชุดเครื่องเสียง กลางแจ้ง ชุดเล็ก ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง กลางแจ้ง จัด ชุด เครื่องเสียง pa เครื่องเสียงระบบประกาศ เครื่องเสียงบ้าน เครื่องเสียงพกพา รูปเครื่องเสียงบ้าน เครื่องเสียงเคลื่อนย้าย ชุดเครื่องเสียง ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก ราคาขายเครื่องเสียงกลางแจ้ง ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ระบบเครื่องเสียงกลางแจ้ง ขายเครื่องเสียงกลางแจ้ง Systemtohome อยากได้เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียงบ้าน System athome เครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก ราคา เครื่องเสียงงานคอนเสิร์ต สินค้าเครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียงกลางแจ้งจัดชุด เครื่องเสียงติดรถยนต์

พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ดูสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงพร้อมใช้ทั้งหมดที่นี่ คลิก 

ที่มา www.facebook/atprosound.com

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare