ร่วมงานกับเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์
“ส่งต่อคุณภาพเสียง ส่งต่อความสุข”

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ที่ AT PROSOUND

“มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ พนักงานมีความสุข และให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด”

ทำไมต้องสมัครงานที่ AT PROSOUND

Workflow ที่ทันสมัย

เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น มีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของทุก ๆ คน สไตล์คนรุ่นใหม่

ผลักดันความสามารถของทุกคน

เรามีกิจกรรม อบรม เสริมความรู้  ทั้ง Soft และ Hard Skill เพื่อสร้างทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เราเป็นผู้นำในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน

เราเป็นบริษัทที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคง ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญการเป็นพิเศษ ทำให้ได้รับการยอมรับผ่านโปรเจคต่าง ๆ จากทั้งหน่วยงานรัฐ และองค์กรเอกชน

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ

ประกันสังคม

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สวัสดิการลดค่าครองชีพ

ประกันชีวิตกลุ่ม

โควต้าการลา

ค่าทำงานล่วงเวลา

เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด

ความบันเทิงอื่นๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับ


Customer Support

อัตราเงินเดือน: 15,000-22,000

จำนวนที่รับ: 1

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่(พิษณุโลก)

อ่านรายละเอียด

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางเหล่านี้