Showing all 15 results

เราให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงฟรี
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

JTS CS-120EXU

฿15,010.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

JTS CS-120CU

฿39,140.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

TELEVIC D-CERNO CU-R

฿52,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

SHURE MXCWAPT

฿153,224.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

TOA TS-D1000MU

฿45,368.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

AUDIO-TECHNICA ATUC-50CU

฿55,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

SHURE DIS-CCU

฿57,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

BOSCH CCSD-CURD

฿71,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

Soundvision DWS 1000M

฿25,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

TOA MP-210 AS

฿9,300.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

Soundvision DCS-980M

฿14,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

Soundvision WCS-400MR

฿27,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

Soundvision DCS-990M

฿36,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

Soundvision DCS-900M

฿12,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม

Soundvision DCS-800M

฿8,900.00

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนที่รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด