Showing 1–24 of 179 results


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿1,300.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿1,600.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

SSL 2

฿6,750.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

SSL 2+

฿8,910.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Scarlett 2i2 (Gen 3)

฿7,990.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Audient EVO 4

฿5,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Midiplus Studio 2

฿4,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

อุปกรณ์วัดดอกลำโพง

DATS V3

฿9,190.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿17,470.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC202HD

฿3,750.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC404HD

฿6,660.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

TASCAM US 16×08

฿13,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

TASCAM Audio Interface us-2×2

฿5,490.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Steinberg UR22C

฿6,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Focusrite Scarlett Solo (Gen 3)

฿5,790.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿12,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

ออดิโออินเตอร์เฟส

RME Babyface Pro FS

฿44,100.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Behringer U-PHORIA UMC22

฿2,790.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Fluid Audio SRI-2

฿6,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

Steinberg UR44C

฿12,600.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟสสำหรับจูนเสียง

Focusrite Scarlett 2i2 Studio Pack (Gen3)

฿11,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

ESI U22XT

฿3,790.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ออดิโออินเตอร์เฟส

RME Fireface UFX III

฿154,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿22,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง


รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


จูนเสียง อุปกรณ์

ปรับเสียง

จูนเสียง อุปกรณ์ คือ อุปกรณ์สำหรับเช็คระบบเสียง ตั้งเเต่ตู้ลำโพง จนถึงระบบเสียงขนาดใหญ่ สามารถเช็คได้ตั้งแต่ ความถี่เสียง เฟส ตลอดจนถึง สภาพอะคูสติกของห้อง เเล้วเเต่ประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้นๆ สามารถใช้ได้ทั้งงาน เครื่องเสียงกลางเเจ้ง, เครื่องเสียงกลางเเจ้งชุดเล็ก, เครื่องเสียงในบ้าน, เครื่องเสียงในห้องประชุม, เครื่องเสียงในผับ, ห้องอัดเพลง เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์สำหรับจูนเสียงมีดังนี้

ซาวด์การ์ด Sound Card (การ์ดเสียง) คือ อุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถแสดงผลออกมาใน รูปแบบเสียงได้ โดยจะทำหน้าที่ ควบเรื่องเสียง อย่างเช่น ถ้าวงจรเสียงใช้กับเกมส์ ที่เราเล่นจะเกิด เสียงต่าง ๆ   หรือ สร้างเสียงเอฟเฟคต่าง ๆ เข้าเป็น วงจรเสียงที่ใช้กับดนตรีชนิดต่าง ๆ สำหรับสร้างสรรค์งานเพลง ที่เราต้องการให้มีคุณภาพของ เสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยคุณภาพเสียง จะขึ้นอยู่กับรุ่น และ ยี่ห้อของ audio interface  ความชัดเจนของเสียง จะมีประสิทธิภาพดี เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุ่มตัวอย่าง และ ความแม่นยำของ ตัวอย่างที่ได้ ซึ่งความแม่นยำของ ตัวอย่างนั้นถูกกำหนดโดย ความสามารถของ A/D Converter ว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใด ทำอย่างไร จึงจะประมาณค่าสัญญาณดิจิตอล ได้ใกล้เคียงกับสัญญาณเสียงมากที่สุด ความละเอียดของ A/D Converter นั้นถูกกำหนดโดย จำนวนบิตของสัญญาณดิจิตอลเอาต์พุต เช่น
– A/D Converter 8 Bit จะสามารถแสดงค่าที่ต่างกันได้ 256 ระดับ
– A/D Converter 16 bit จะสามารถแสดงค่าที่ต่างกันได้ 65,536 ระดับ
หากจำนวนระดับมากขึ้น จะทำให้ความละเอียดยิ่งสูงขึ้น และ การผิดเพี้ยนของสัญญาณเสียงยิ่งน้อยลง นั่นคือ ประสิทธิภาพที่ของเสียง ที่ได้รับดีขึ้นนั่นเองแต่จำนวนบิตต่อหนึ่งตัวอย่างจะมากขึ้นด้วย

ไมค์ RTA หรือไมค์สำหรับการวัดจูนเสียง คือ

ไมค์ประเภทนี้จะมีการตอบสนองความถี่ราบเรียบ เที่ยงตรง และแม่นยำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยไมค์ตัวนี้มีบทบาท สำคัญในการวัดค่าของเสียงต่าง ๆ ในทางวิทยาศาตร์ ทำพรีเซ็ตลำโพง และจูนระบบเสียง คำว่า RTA ย่อมาจาก Real Time Analyzer หรือการวิเคราะห์เสียงแบบทันที แล้วแสดงผลออก มาเป็นกราฟ เพื่อบอกความดังในแต่ละความถี่ หรือข้อมูลแบบอื่น โดยส่วนมากจะใช้ไมค์ประเภทนี้วัด จึงเรียกกันติดปากว่าไมค์ RTA นั่นเอง

และเป็นไมค์ที่ใช้ตรวจ วัดความถี่เสียงในย่านต่างๆที่หูคนเราได้ยิน โดยการรับเสียง pink noise จากต้นกำเนิดเสียง (เสียงซ่าๆคล้ายฝนตก แต่จะออกมาทุกย่านความถี่) ต่อจากนั้นใช้ไมค์ rta เป็นตัวรับเสียงแล้วตรวจดูจากกราฟว่าระบบของเรา drop ย่านความถี่ไหน หรือ peak ย่านความถี่ไหน ก็ปรับให้ทุกความถี่ แฟลท(เท่ากันทุกความถี่)

โปรแกรมสำหรับวัดเสียง เป็นโปรเเกรมใช้สำหรับวิเคราะห์เสียงจากการวัดมาได้ เพื่อเเยกองค์ประกอบต่างๆของเสียง ทั้งความถี่ เเละเฟส โปรเเกรมที่นิยมในขณะนี้คือ Smaartlive

สามารถรับคำเเนะนำ จูนเสียง อุปกรณ์ โดย ผู้เชี่ยวชาญ ที่ AT Prosound