Showing 1–24 of 179 results


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET ALTO TX315 & ZMX122 FX

฿41,978.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×1 FBT X-LITE 112A/X-SUB 115SA

฿99,198.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×1 River Acoustics K15/Linear Audio LA30SUB

฿35,278.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET SOUNDVISION SA-60BT/WCM-440 & SVS-62W

฿41,700.00฿42,300.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1500/AMX-08

฿65,700.00

ภายใน สำหรับมัสยิด

SET SOUNDVISION SA-150BT/SVS-62W

฿28,700.00

ภายใน สำหรับมัสยิด

SET SOUNDVISION SA-150BT/SVS-82W

฿32,700.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1500/DMIX-1608

฿107,700.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1500 MKII/SOUNDKING DM20M

฿96,700.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1500 MKII/AMX-08

฿77,700.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 4 SOUNDVISION SA-150BT/GMX-48TB+SVS-62W

฿58,190.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 3 SOUNDVISION SA-150BT/GMX-48TB+SVS-62W

฿50,290.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 2 SOUNDVISION SA-150BT/GMX-48TB+SVS-62W

฿42,390.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 1 SOUNDVISION SA-150BT/GMX-48TB+SVS-62W

฿32,290.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียง ห้องประชุม สำหรับห้างสรรพสินค้า

SET 2 SOUNDVISION SVC-3000 ชุด Speakerphone พร้อมกล้องสำหรับประชุมออนไลน์

฿44,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿72,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบชุดประชุม สำหรับโรงเรียน

Soundvision SVC-3000

฿29,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2.1 SOUNDVISION ACS-1200S/Yamaha MG10X

฿41,960.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2.1 SOUNDVISION ACS-1200S/AMX-10

฿43,960.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1200S/AMX-10

฿73,680.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1000/AMX-10

฿51,680.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1200S/YAMAHA MG10X

฿71,680.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1000/YAMAHA MG10X

฿49,680.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

SOUNDVISION DWS-1000 SYSTEMS SET 2 ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

ศูนย์รวม และจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบเสียง ห้องประชุม ประกอบด้วย ไมค์ประชุม ไมค์ประธาน เครื่องควบคุมไมค์ประชุม ลำโพงประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย ติดต่อ สอบถาม ราคา พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ