Showing 1–24 of 29 results


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดใหญ่ (มากกว่า 35 เมตร)

SET 24×24 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿1,941,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 River Acoustics X12/TD 14000&10000Q

฿750,600.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 40 x 40 River Acoustics X12/TD 14000&10000Q

฿1,443,580.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 40 x 40 River Acoustics X12/VL Audio VL 14000&20000Q

฿1,669,180.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 River Acoustics X12/VL Audio VL 14000&20000Q

฿1,017,200.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 T Pro L-12/APL 181 V2

฿888,830.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 APL V12/APL 181 V2

฿863,180.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×32 VL AUDIO VD-12L/VD-18S SYSTEM

฿1,683,800.00฿1,796,800.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 VL AUDIO VD-12L/VD-18S SYSTEM

฿1,304,200.00฿1,389,200.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 SOUNDVISION ESi-10LA/ESi-18SA SYSTEM

฿1,937,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×16 Audiocenter KLA-210/K-LA 218 SYSTEM

฿2,312,800.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×16 RCF HDL 50 A/SUB 9007 AS SYSTEM

฿19,839,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×16 RCF HDL 30 A/SUB 9006 AS SYSTEM

฿12,395,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 RCF HDL 20 A/SUB 8006 AS SYSTEM

฿9,222,300.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 18×18 RCF HDL 6 A/SUB 8004 AS SYSTEM

฿3,903,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 18×18 dBTechnologies VIO L208/S218

฿11,710,380.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 20×20 dBTechnologies VIO L208/VIO S118R SYSTEM

฿10,127,580.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 ZSOUND X112/S18B II SYSTEM

฿1,398,085.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 18×18 ZSOUND X112/SW218 SYSTEM

฿1,468,705.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 18×18 NEXO GEOM12/L18 SYSTEM

฿10,935,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×16 ZSOUND X112/ZSOUND SW218 SYSTEM

฿1,817,525.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×32 ZSOUND X112/ZSOUND S18B II SYSTEM

฿1,723,365.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 40 x 40 River Fortis & VL 14000+VL 20000Q

฿1,837,600.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 River Fortis & VL 14000+VL 20000Q

฿1,150,800.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ชุดเครื่องเสียงผับ ขนาดใหญ่ (ลึก 25 – 35 เมตร)

ศูนย์รวม เครื่องเสียงสถานบันเทิง ประกอบด้วย มิกเซอร์ เพาเวอร์แอมป์ ลำโพง สายสัญญาณ ติดต่อ สอบถาม ราคา พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ