Showing 1–24 of 153 results

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

NTS DW-300D

฿4,250.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

NTS DW-300C

฿4,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿157,800.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

ITC T-319

฿11,250.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

ITC T-328

฿9,750.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

ITC T-4012

฿9,750.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

ITC T-531

฿2,850.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

ITC T-521A

฿3,225.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

SOUNDVISION GMX-48TB

฿3,590.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

NTS DC-10D

฿5,200.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

JTS CS-1CH18

฿5,320.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

JTS CS-1DU

฿5,130.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

JTS CS-1CH

฿5,130.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

JTS CS-120DU

฿15,010.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

JTS CS-120CH

฿15,485.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

TELEVIC D-CERNO CL

฿20,200.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

TELEVIC D-CERNO C

฿19,700.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

TELEVIC D-CERNO DL

฿17,800.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

TELEVIC D-CERNO D

฿17,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

TELEVIC D-Mic

฿5,700.00฿7,600.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

TELEVIC D-CERNO D SL

฿10,450.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

TELEVIC D-CERNO C SL

฿12,350.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

SHURE MXCW640

฿59,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

MICRO TECH MT-444D

฿8,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง


รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ไมค์ประชุม 

ไมโครโฟนประชุม ไมค์ประชุมออนไลน์ ไมค์ประชุมทางไกล

ไมค์ประชุม ( Conference Microphone )  หมายถึง  ไมโครโฟน  ( Microphone ) ที่ใช้กับ การสื่อสาร โต้ตอบ พูดคุย ในเนื้อเรื่องที่ต้องการ ประชุม ภายใน ห้องประชุม เป็นไมโครโฟนแบบมีฐาน และมี ก้านไมค์ จะใช้ระบบที่มี เครื่องควบคุม เป็นศูนย์กลาง มีการแสดงสัญลักษณ์หรือยืนยันตนของผู้ที่กำลังพูดอยู่ ( ไฟสีแดงที่ไมโครโฟน ) รองรับการใช้งานร่วมกับระบบแปลภาษา และระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ( Video Conference ) 

ทั้งนี้ ระบบการทำงานของ ไมค์ประชุม จะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ

ศูนย์กลางระบบควบคุม ( Central Control Unit ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ จ่ายกระแสไฟให้กับ ไมโครโฟน ทั้ง ไมโครโฟนสำหรับประธาน และไ มโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม  ปรับเพิ่ม หรือลดเสียงสนทนา  และ พอร์ต ( Port ) เชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้า-ออก ควบคุมชุดไมโครโฟนในแต่ละหน่วย และยังมีฟังก์ชั่น ( Function ) สำหรับการควบคุมไมค์ประชุม เช่น ฟังก์ชั่นการจองคิวพูด ฟังก์ชั่น FIFO ( First in First out ) ช่วยผสานในการใช้ไมค์แต่ละตัว มอบหมายเสียงแปลภาษาในแบบที่ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนต้องการ ดำเนินการออกเสียงโหวต และมีแม้กระทั่งความสามารถในการบันทึกเสียงแบบฝังไมค์ 

ไมโครโฟนสำหรับประธาน ( Chairman Unit ) หมายถึง  ไมโครโฟนที่ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ใช้งาน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ดำเนินการประชุม หรือมีอำนาจควบคุมการประชุมนั้น ๆ ดังนั้นไมโครโฟนชุดนี้นอกจากสามารถพูดได้ตลอดเวลาแล้ว ยังสามารถควบคุม ไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม ให้เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งานได้จากไมโครโฟน เพื่อจัดระเบียบการสนทนาของผู้เข้าร่วมประชุมได้นั่นเอง

ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม ( Delegate Unit ) หมายถึง ไมโครโฟนสำหรับให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใช้งาน โดยจะใช้งานได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติการใช้งานของไมประธานด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยปุ่มกดพูด ปุ่มออกเสียงโหวต ตัวควบคุมระดับความดัง ไฟที่สว่างเมื่อไมค์โครโฟนถูกใช้งาน และลำโพงอยู่ภายในชุดเดียวกัน แต่จะไม่มีปุ่มตัดการสนทนา

ในปัจจุบัน  ไมค์ประชุม ( Conference Microphone ) ยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

ไมค์ประชุมแบบใช้สาย ( Wire ) กับ ไมค์ประชุมแบบไร้สาย ( Wireless )

ไมค์ประชุมแบบใช้สาย ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ๆ คือ

ไมค์ประชุม ระบบอนาล็อก ( Conference system ) เป็นระบบที่จะต้องมีการติดตั้งเดินสายภายในชุดประชุม การใช้งานอาจจะมีสายที่ทำให้ยุ่งยาก ฟังชั่นการใช้งานน้อยกว่าระบบดิจิตอล ( Digital ) แต่เป็นระบบที่เสถียรและมีราคาถูกกว่า

ไมค์ประชุมระบบดิจิตอล ( Digital Conference system ) เป็นระบบที่เดินสายเหมือนกับระบบอนาล็อก มีราคาแพงกว่า แต่มีฟังชั่นการใช้งานมากกว่า จะมีรหัส IP Address ทำให้เราสามารถต่อกล้องเพื่อประชุมทางไกลผ่าน internet ได้

ในส่วนของ ไมค์ประชุมระบบไร้สาย (Wireless Conference system) เป็นระบบที่ไม่ต้องเดินสายชุดประชุม เป็นการสนทนาระหว่างประธาน กับผู้เข้าร่วมประชุมแบบไร้สาย สามารถเคลื่อนย้าย พกพา ไมค์ประชุมได้สะดวก แต่มีราคาสูงกว่าชุดไมค์ประชุมแบบมีสาย และต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน ปัจจุบันมีความถี่ให้เลือก 4 ระบบ คือ VHF , UHF , Infrared และ 2.4 GHz

ไมค์ที่ใช้ในการประชุม ( Conference Microphone ) ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งฟังก์ชั่น และความสามารถในการใช้งานของแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น แต่ละราคา ก็จะแตกต่างกันออกไป การใช้งานก็จะขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด

สนใจ ไมโครโฟนประชุม ไมค์ประชุมออนไลน์ ไมค์ประชุมทางไกล ติดต่อ AT Prosound พร้อมคำเเนะนำโดย ผู้เชี่ยวชาญ