Showing 1–24 of 448 results


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET Proel SESSION 1/PROPLUS RM-888

฿27,432.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET ALTO TX315 & ZMX122 FX

฿41,978.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2.1 SOUNDVISION ACS-1200S/Yamaha MG10X

฿41,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2.1 SOUNDVISION ACS-1200S/AMX-10

฿43,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1200S/AMX-10

฿73,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1000/AMX-10

฿51,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1200S/YAMAHA MG10X

฿71,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1000/YAMAHA MG10X

฿49,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

SOUNDVISION DWS-1000 SYSTEMS SET 2 ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿208,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

SOUNDVISION DWS-1000 SYSTEMS SET 1 ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿213,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ห้องประชุม สำหรับมหาวิทยาลัย

PROEUROTECH GR-5200 Series ชุดไมค์ประชุม 11 ท่าน

฿34,920.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดใหญ่ (มากกว่า 35 เมตร)

SET 24×24 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿1,941,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 3×3 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿244,580.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 2×2 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿164,780.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 12×12 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿983,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿424,800.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×8 LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 6×6 LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×8 LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 6×6 LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดเล็ก (ลึก 8 - 20 เมตร)

SET 3×3 QSC LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×2 Mackie Thump215XT/THUMP118S

฿139,372.00฿140,872.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง


รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


เครื่องเสียงโรงเรียน

ระบบเสียงโรงเรียน, ระบบเสียงตามสายในโรงเรียน, ติดตั้งเครื่องเสียงโรงเรียน, ติดตั้งระบบเสียงตามสาย

เครื่องเสียงโรงเรียน คือ ชุดเครื่องเสียงที่ใช้งานภายในโรงเรียน ( School ) สถานศึกษา ซึ่งระบบเสียงภายในโรงเรียนนั้น จะถูกแบ่งการใช้งานออกเป็นหลายประเภท เช่น  ระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน ( Public address system ) เพื่อเป็นการกระจายเสียง และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ  ระบบเสียงของอาคารอเนกประสงค์ หรือ ระบบเสียงที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอน ( Education )

ชุดเครื่องเสียงโรงเรียน ระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน จะแตกต่างจากระบบเสียงโดยทั่วไป เพราะ จะใช้เพาเวอร์แอมป์ และ ลำโพง แบบ Volt Line ช่วยให้สามารถเดินสายลำโพงไปได้ไกล และ กระจายเสียงต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

ระบบเสียงของอาคารอเนกประสงค์ สามารถใช้ตู้ลำโพง ได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับ การจัดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ เช่น การติดตั้งลำโพง Line Array ในอาคารขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการประกวดวงดนตรี หรือ รองรับการแสดงละครเวที เป็นต้น

ระบบเสียง ที่ใช้ในสื่อการเรียนการสอน  สามารถใช้ได้ทั้งลำโพง พ้อยซอส หรือ ลำโพงล้อลากแบบมีแบตในตัว เพื่อให้ง่ายต่อการพกพาของอาจารย์ หรือ เด็กนักเรียน ในการใช้งาน

ระบบเสียง ชุดเครื่องเสียงโรงเรียน ประกอบด้วย

1. ไมโครโฟน (Microphone)

เครื่องเสียงร้านอาหาร

โดยการใช้งานปกติ สามารถใช้ได้ทั้งไมโครโฟนแบบสาย และไมโครโฟนแบบไร้สาย แต่ถ้าเป็นในระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน ( Public address system ) จะมีไมโครโฟนประเภทที่สามารถเลือกพื้นที่ประกาศได้

เพื่อต้องการประกาศเฉพาะบางพื้นที่ ไม่ให้เสียงประกาศไปรบกวนพื้นที่อื่น โดยจะมีลักษณะทั้งแบบ ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ ไมโครโฟนก้านยาว ( Goosneck Microphone ) หรือไมโครโฟนแบบสายตามปกติทั่วไป

2.มิกเซอร์ (Mixer)

เครื่องเสียงร้านอาหาร

ชุดเครื่องเสียงโรงเรียน ที่ใช้ภายในโรงเรียน สามารถใช้มิกเซอร์ได้ทั้ง 3 แบบ ทั้ง มิกเซอร์ดิจิตอล ( Digital Mixer ) เพาเวอร์มิกเซอร์ ( Power Mixer ) และมิกเซอร์อนาล็อก ( Analog Mixer ) สิ่งที่ต้องควรคำนึงถึง คือ จำนวนแชนแนล ( Channel ) ในการใช้งาน และจำนวนช่องสัญญาณขาเข้า ( Input ) ขาออก ( Output ) ว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่

ถ้าเป็น เพาเวอร์มิกเซอร์ ที่มีระบบขยายในตัว สามารถต่อใช้งานกับตู้ลำโพง ( Speaker ) ได้เลย โดยไม่ต้องต่อผ่าน เพาเวอร์แอมป์ ( Power Amp ) เพิ่มแต่อย่างใด เพื่อให้สะดวกแก่การพกพาในการจัดกิจกรรม

ในมิกเซอร์สำหรับ เสียงตามสาย บางรุ่น จะมีช่องสัญญาณขาออก ( Output ) ที่สามารถแบ่งโซน ( Zone ) การประกาศได้ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเครื่องแยกโซนอีกด้วย

3. ครอสโอเวอร์ หรือ DSP

เพื่อจัดการกับสัญญาณเสียงที่ออกจาก มิกเซอร์ ก่อนส่งต่อไปยัง Power Amp โดยสามารถ แยกเสียงในแต่ละความถี่ เพื่อส่งไปยังลำโพงที่เหมาะสม, ปรับ EQ ให้ได้เสียงที่ต้องการ, แยกโซนพื้นที่กระจายเสียง, ตลอดจนใส่ Limiter เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับลำโพง 

4. เพาเวอร์แอมป์ (Power amp)

ติดตั้งระบบเสียง

ชุดเครื่องเสียงโรงเรียน เครื่องขยายเสียง โดยปกติแล้ว เพาเวอร์แอมป์ ที่ใช้งานในระบบ PA จะมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบโอห์ม ( Ohm ) และ ระบบโวลไลน์ ( Volt Line )  ถ้าเป็นระบบโอห์ม ก็จะเป็นเพาเวอร์แอมป์แบบปกติทั่วไปที่เราคุ้นเคย ที่ใช้ในอาคารอเนกประสงค์ หรือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน 

แต่ถ้าเป็นระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน จำเป็นต้องใช้ เพาเวอร์แอมป์แบบ โวลไลน์ ( Volt Line ) หรือ ไฮท์อิมพิแดนซ์  ( Hi-Z ) จุดเด่นของการต่อแบบ โวลท์ไลน์คือ  สามารถเดินสายลำโพงได้ในระยะไกล และสามารถต่อพ่วง ลำโพง ได้ในปริมาณที่เยอะมากขึ้น เพื่อให้มุมกระจายเสียงจากลำโพงครอบคลุมพื้นที่ได้ในหลาย ๆ จุดตามที่ต้องการ 

5. ลำโพง (Speaker)

ชุดเครื่องเสียงโรงเรียน สำหรับการใช้งานภายในโรงเรียน มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้ง ลำโพงติดผนัง ( Wall Speaker ) ลำโพงติดเพดาน ( Ceiling Speaker ) ลำโพงฮอร์น ( Horn Speaker )

ถ้าไม่ใช่เป็นงานกระจายเสียง สามารถใช้เป็นตู้พ้อยซอส ( Point Source ) ลำโพงคอลัมน์  หรือ ตู้ลำโพงไลน์อาเรย์ ( Line Array ) สามารถใช้ได้ทั้งแบบมีแอมป์ในตัว และแบบไม่มีแอมป์ในตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะใช้งาน โดยลำโพงสำหรับระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน

ที่ต้องใช้งานร่วมกับ เพาเวอร์แอมป์ในระบบโวลท์ไลน์ นั้น จำเป็นต้องสามารถรองรับการต่อระบบแบบ โวลไลน์ ( Volt Line ) ได้ด้วย  โดยด้านในลำโพงที่รองรับการต่อระบบแบบ โวลท์ไลน์ จะมีหม้อแปลงเพื่อรับกระแสสัญญาณจากตัว  Poweramp ให้มีกระแสสัญญาณแบบเดียวกัน

install

เครื่องเสียงโรงเรียน AT Prosound มีอุปกรณ์ระบบเสียงติดตั้งที่เหมาะสมกับ ชุดเครื่องเสียงโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมค์ลอย, ไมค์สาย, มิกเซอร์, มิกเซอร์ดิจิตอล, มิกเซอร์อนาล็อก, ลำโพง, สายสัญญาณ เป็นต้น

สนใจ ชุดเครื่องเสียงโรงเรียน ,ระบบเสียงอาคารอเนกประสงค์, ระบบเสียงกิจกรรม, เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง, ติดตั้งเครื่องเสียงโรงเรียน, ติดตั้งระบบเสียงโรงเรียน, ติดตั้งเครื่องเสียงหน้าเสาธง, ติดตั้งเครื่องเสียงห้องโสต, ระบบเสียงในห้องเรียน เครื่องเสียงจัดชุดติดต่อ AT Prosound พร้อมคำเเนะนำโดย ผู้เชี่ยวชาญ