Showing 1–24 of 428 results


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET Proel SESSION 1/PROPLUS RM-888

฿27,432.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET ALTO TX315 & ZMX122 FX

฿41,978.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2.1 SOUNDVISION ACS-1200S/Yamaha MG10X

฿41,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2.1 SOUNDVISION ACS-1200S/AMX-10

฿43,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1200S/AMX-10

฿73,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1000/AMX-10

฿51,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1200S/YAMAHA MG10X

฿71,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET SOUNDVISION ACS-1000/YAMAHA MG10X

฿49,680.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ผับขนาดใหญ่ (มากกว่า 35 เมตร)

SET 24×24 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿1,941,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 3×3 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿244,580.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 2×2 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿164,780.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 12×12 SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿983,400.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack SOUNDVISION FLEXY M 62LA/15SA

฿424,800.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×8 LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 6×6 LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×8 LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 6×6 LA108/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 5×5 Ground Stack LA112/LS118

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×2 Mackie Thump215XT/THUMP118S

฿139,372.00฿140,872.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×2 Mackie Thump212XT/THUMP118S

฿135,372.00฿136,872.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×2 Mackie Thump212XT/THUMP115S

฿127,372.00฿128,872.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×1 Mackie Thump215XT/THUMP118S

฿108,758.00฿110,258.00 (รวม VAT 7% แล้ว)
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET 2×1 Mackie Thump212XT/THUMP118S

฿104,758.00฿106,258.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง
ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ห้องสัมมนา

ตัวอย่างงานติดตั้งของเรา

ดูทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง


รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ระบบเสียงโรงแรม

เครื่องเสียงโรงแรม, ระบบเสียงประชุม ติดตั้งเครื่องเสียงโรงแรม

ระบบเสียงโรงแรม คือ หมายถึง ชุดเครื่องเสียงที่ถูกใช้งาน หรือ ติดตั้งภายในโรงแรม ( Hotel ) รีสอร์ท ( Resort ) โดยภายในโรงแรม หรือ รีสอร์ท จะมีลักษณะการใช้งานของชุดเครื่องเสียง ในแต่ละพื้นที่ แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง 

ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องจัดเลี้ยง สัมมนา

เพื่อใช้สำหรับงานจัดเลี้ยง ต่าง ๆ สร้างความบันเทิง สนุกสนาน อาจทำไว้เพื่อรองรับดนตรีสดด้วย การใช้งานของชุดเครื่องเสียง ก็จะแตกต่างกันออกไปตามขนาดของห้อง และจำนวนคน เช่น  ห้องจัดเลี้ยงที่มีขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง สามารถรองรับดนตรีสดที่เป็น ดนตรีโฟล์คซอง หรือ เปิดเพลงคลอบรรยากาศได้

อาจใช้เป็นชุดเครื่องเสียงขนาดเล็ก เป็นตู้พ้อยซอส ( Point Source ) ใช้ได้ทั้งแบบมีแอมป์ในตัว และไม่มีแอมป์ในตัว

เครื่องเสียงโรงแรม มิกเซอร์สามารถใช้ได้ทั้ง มิกเซอร์ดิจิตอล หรือ มิกเซอร์อนาล็อก ขอให้คำนึงถึง แชนแนลให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ในส่วนของห้องจัดเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ รองรับจำนวนคนได้เยอะ และวงดนตรีสดที่มีขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมใช้เป็นตู้ลำโพง Line Array ใช้ได้ทั้งแบบมีแอมป์ในตัว และไม่มีแอมป์ในตัว

เพราะลำโพง Line Array ให้ความดังที่สูง สามารถควบคุมมุมกระจายเสียงแนวตั้งได้ดี ช่วยลดเสียงที่สะท้อนที่เกิดขึ้น กับพื้น และเพดาน เสียงที่ได้จะมีความคมชัดกว่าลำโพงประเภท Point source 

เครื่องเสียงร้านอาหาร

ชุดเครื่องเสียงสำหรับ เปิดเพลงขับกล่อมบรรยากาศ

Background Music หรือ เพื่อใช้เป็นการประกาศเสียงตามสายภายใน จะแตกต่างจากระบบเสียงโดยทั่วไป เพราะ จะใช้เพาเวอร์แอมป์ และ ลำโพง แบบ Volt Line ช่วยให้สามารถเดินสายลำโพงไปได้ไกล และ กระจายเสียงต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

ชุดอุปกรณ์ เครื่องเสียงโรงแรม ประกอบด้วย

1. ไมโครโฟน (Microphone)

เครื่องเสียงร้านอาหาร

ไมโครโฟนที่ใช้ในส่วนของงานจัดเลี้ยง สัมมนา สามารถใช้ได้ ทั้ง ไมโครโฟนแบบสาย และ ไมโครโฟนแบบไร้สาย ( Wireless Microphone ) ใช้ในการดำเนินพิธีการ สำหรับพิธีกร ( MC ) และการสัมมนาสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ 

รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับวงดนตรีเล่นสด เช่น การจ่อตู้กีต้าร์ ( Guitar Amplifier ) การจ่อกลอง ( Drum ) การร้องเพลง เป็นต้น

ส่วนไมโครโฟนที่ใช้สำหรับ การประกาศเสียงตามสายภายใน จะสามารถใช้ ไมค์ประเภทที่สามารถเลือกพื้นที่ประกาศได้ เพื่อต้องการประกาศเฉพาะบางพื้นที่ ไม่ให้เสียงประกาศไปรบกวนพื้นที่อื่น โดยจะมีลักษณะทั้งแบบ ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ ไมโครโฟนก้านยาว ( Goosneck Microphone ) หรือไมโครโฟนแบบสายตามปกติทั่วไป

2. มิกเซอร์ (Mixer)

เครื่องเสียงร้านอาหาร

เครื่องเสียงโรงแรม เครื่องผสมสัญญาณเสียง ที่ใช้ภายในโรงแรม หรือ รีสอร์ท สามารถใช้มิกเซอร์ได้ทั้ง 3 แบบ ทั้ง มิกเซอร์ดิจิตอล ( Digital Mixer ) เพาเวอร์มิกเซอร์ ( Power Mixer ) และมิกเซอร์อนาล็อก ( Analog Mixer )

สิ่งที่ต้องควรคำนึงถึง คือ จำนวนแชนแนล ( Channel ) ในการใช้งาน และจำนวนช่องสัญญาณขาเข้า ( Input ) ขาออก ( Output ) ว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ถ้าเป็น เพาเวอร์มิกเซอร์ ที่มีระบบขยายในตัว สามารถต่อใช้งานกับตู้ลำโพง ( Speaker ) ได้เลย โดยไม่ต้องต่อผ่าน เพาเวอร์แอมป์ ( Power Amp ) เพิ่มแต่อย่างใด

เหมาะกับห้องสัมนา ( Seminar ) หรือห้องจัดเลี้ยง ( Banquet Room ) ที่มีขนาดเล็ก และในมิกเซอร์สำหรับระบบประกาศ หรือ การเปิดเพลงขับกล่อมบรรยากาศ Background Music บางตัว จะมีช่องสัญญาณขาออก ( Output ) ที่สามารถแบ่งโซน ( Zone ) ประกาศได้ สำหรับระบบเสียงตามสาย โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องแยกโซนอีกด้วย

3.ครอสโอเวอร์ ( Crossover ) หรือ DSP ( Digital Signal Processor )

ระบบเสียงร้านอาหาร

เป็นอุปกรณ์ เครื่องเสียงโรงแรม สำหรับจัดการสัญญาณเสียง ที่ออกจาก มิกเซอร์ ( Mixer ) ก่อนจะส่งสัญญาณต่อไปเข้า เพาเวอร์แอมป์ ( Power Amp ) โดยจะรวมการปรับแต่ง ไว้ภายในเครื่องเดียว เช่น การปรับแต่ง EQ ( Equalizer ) , การปรับแยกความถี่สัญญาณเสียง ( Crossover ) , การควบคุมระดับสัญญาณเสียง ( Limiter ) , หรือการแยกโซนในการกระจายเสียง ได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับระบบเสียงที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ และตู้ลำโพงแบบไม่มีแอมป์ในตัว ( Passive ) ใช้งานพร้อมกับ ซับวูฟเฟอร์ ( Subwoofer ) เช่น ห้องจัดเลี้ยงที่มีขนาดกลาง ถึง ใหญ่ รองรับดนตรีสดได้ เป็นต้น แต่ถ้าผู้ใช้งาน ใช้งานเป็น เพาเวอร์มิกเซอร์ ( Power Mixer ) หรือ ตู้ลำโพงแบบมีแอมป์ในตัว ( Active ) สามารถตัดตัวอุปกรณ์ครอสโอเวอร์ ออกไปได้ครับ

4. เพาเวอร์แอมป์ (Power amp)

ความรู้เพาเวอร์แอมป์

เครื่องขยายสัญญาณเสียง เครื่องเสียงโรงแรม โดยปกติแล้ว เพาเวอร์แอมป์ ที่ใช้งานในระบบ PA จะมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบโอห์ม ( Ohm ) และ ระบบโวลไลน์ ( Volt Line )  ถ้าเป็นระบบโอห์ม ก็จะเป็นเพาเวอร์แอมป์แบบปกติทั่วไปที่เราคุ้นเคย สามารถใช้ในห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนา ต่าง ๆ 

แต่ถ้าเป็นระบบเสียงตามสาย หรือ ระบบ Back Ground Music ที่ใช้ภายในโรงแรม จำเป็นต้องใช้ เพาเวอร์แอมป์แบบ โวลไลน์ ( Volt Line ) หรือ ไฮท์อิมพิแดนซ์  ( Hi-Z ) จุดเด่นของการต่อแบบ โวลท์ไลน์คือ  สามารถเดินสายลำโพงได้ในระยะไกล และสามารถต่อพ่วง ลำโพง ได้ในปริมาณที่เยอะมากขึ้น เพื่อให้มุมกระจายเสียงจากลำโพงครอบคลุมพื้นที่ได้ในหลาย ๆ จุด

5. ลำโพง (Speaker)

การเลือกใช้ตู้ลำโพง สำหรับ เครื่องเสียงโรงแรม หรือ รีสอร์ทนั้น ก่อนอื่นควรดูประเภทการใช้งานเป็นหลัก ถ้าเป็นภายในห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมนา ที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้ เพาเวอร์มิกเซอร์ ( Power Mixer ) คู่กับลำโพงแบบพาสซีฟ ( Passive ) หรือ มิกเซอร์อนาล็อก ( Analog Mixer ) คู่กับ ลำโพงแบบแอ็คทีฟ ( Active ) ก็เพียงพอเหมาะสมแล้ว

แต่ถ้าเป็นห้องจัดเลี้ยง ที่มีขนาดใหญ่ ต้องการรองรับคนได้จำนวนมาก สามารถใช้เป็นตู้แขวน หรือ ตู้ลำโพงไลน์อาเรย์ ( Line Array ) เพื่อให้ได้มุมกระจายเสียงมีความทั่วถึงทั้งพื้นที่ และ มีปริมาณความดังที่เพียงพอต่อความต้องการ

ส่วนในระบบประกาศ เสียงตามสาย หรือ Background Music ภายในโรงแรม หรือ รีสอร์ทนั้น สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง ลำโพงติดผนัง ( Wall Speaker ) ลำโพงติดเพดาน ( Ceiling Speaker ) ลำโพงฮอร์น ( Horn Speaker ) โดยลำโพงที่จะใช้งานกับ เพาเวอร์แอมป์ ( Power Amp ) ในระบบโวลท์ไลน์ ( Volt Line ) นั้น

จำเป็นต้องสามารถรองรับการต่อระบบแบบ โวลไลน์ ( Volt Line ) ได้ด้วย  โดยด้านในลำโพงที่รองรับการต่อระบบแบบ โวลท์ไลน์ จะมีหม้อแปลงเพื่อรับกระแสสัญญาณจากตัว  Power amp ให้มีกระแสสัญญาณแบบเดียวกัน

install

เครื่องเสียงโรงแรม AT Prosound มีอุปกรณ์ระบบเสียงติดตั้งที่เหมาะสมกับ ชุดเครื่องเสียงโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมค์ลอย, ไมค์สาย, มิกเซอร์, มิกเซอร์ดิจิตอล, มิกเซอร์อนาล็อก, ลำโพง, สายสัญญาณ เป็นต้น

สนใจ ระบบเสียงโรงแรม, เครื่องเสียงโรงแรม, ระบบเสียงประกาศ, เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง, เครื่องเสียงจัดชุด ติดต่อ AT Prosound พร้อมคำเเนะนำโดย ผู้เชี่ยวชาญ