ห้องประชุมกรมอนามัย 2 พิษณุโลก

government

ห้องประชุมกรมอนามัย 2 จ.พิษณุโลก

ห้องประชุมกรมอนามัย 2 พิษณุโลก

ห้องประชุมกรมอนามัย 2 จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

จุดประสงค์ของการติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมกรมอนามัย 2 เป็นพื้นที่สำคัญภายในองค์กร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสำคัญขององค์กร ทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็น การตัดสินใจในประเด็นสำคัญ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมทั้งสิ้น ดังนั้นการติดตั้งระบบเสียงของห้องประชุมให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรจึงสำคัญ เพราะการติดตั้งเครื่องเสียงอย่างมีประสิทธิภาพย่อมช่วยส่งเสริมให้การประชุมมีความกระชับ และสื่อสารได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ่น

ห้องประชุมกรมอนามัย 2 พิษณุโลก

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเสียง กรมอนามัย 2

1. ลำโพงเพดาน 6.5″ Two-way surface speaker, 70/100V transformer with 16Ω bypass, 135° conical

 

2. เพาเวอร์แอมป์ลายน์ 70V/100V คลาส AB 300 วัตต์ MONO

 

 

3.เครื่องควบคุม ชุดประชุมแบบดิจิตอล Master Control Unit

 

 

4.ฐานไมค์ประชุม TOA TS-D1000-CU สำหรับประธาน แบบดิจิตอล 246 Unit ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ต่อด้วยสาย LAN มีปุ่ม Priority สำหรับประธาน

 

 

5. ก้านไมโครโฟนประชุม TOA TS-924 แบบ condenser ความยาว 62 ซม. ก้านไมค์ยืดหยุ่นทำให้สามารถปรับไมโครโฟนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ กรมอนามัย 2

 

 

6.สายลำโพง Line Volt OFC 99.66% 2×1.5 mm (White)

 

 

7.สายสัญญาณ TRS 3.5 to 2xTS คุณภาพสูงจาก Sommer ใช้สำหรับเปิดเพลง จากโทรศัพท์มือถือ , คอมพิวเตอร์ , เครื่องเล่นCD , MP3  หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เป็นรูสัญญาณเสียงแบบ TRS 3.5 mm

 

ติดตามเว็บไซต์ กรมอนามัย 2

ดูตัวอย่างงานติดตั้งโดย AT Prosound

ติดตามเวปไซค์ AT Prosound

ติดตามเพจ Facebook ของ AT Prosound

 

 

ตำแหน่งของร้าน