Showing 1–24 of 33 results


ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET SOUNDVISION SA-60BT/WCM-440 & SVS-62W

฿41,700.00฿42,300.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 2 SOUNDVISION SA-300BT/GMX-48TB+SVS-62W

฿58,290.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 1 SOUNDVISION SA-300BT/GMX-48TB+SVS-62W

฿32,290.00

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET SOUNDVISION SA-60BT & Soundvision SVS-62W

฿15,800.00฿16,400.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบชุดประชุม สำหรับโรงเรียน

SET x4 YAMAHA VS4 & MA2030A

฿35,820.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET x8 YAMAHA VXS5 & MA2120

฿103,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SETx10 TOA BS-1030 &TOA A-2240 H

฿39,150.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

DSPPA MP35U & VL MT65 SETx2

฿15,520.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ITC Audio T-120 & VL MT65 SETx2

฿17,845.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

TOA A-2120 H & VL MT65 SETx4

฿30,120.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

TOA A-2240 H & VL MT65 SETx4

฿34,870.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VL AUDIO MT65 & Lab Gruppen

฿23,170.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VL AUDIO MT65

฿18,386.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายในอาคาร สำหรับโรงเรียน

TOA A-2128 AS

฿50,258.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด NPE TPM-2500MP3

฿65,749.00฿66,749.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA TZ-606

฿38,100.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA TZ-606

฿21,240.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดใหญ่

฿30,660.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดกลาง-ใหญ่

฿25,920.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดกลาง

฿17,520.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดเล็ก

฿10,920.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายในอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด MENTO6.2

฿29,580.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายในอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด MENTO4.4

฿30,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายในอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด MENTO4.2

฿19,300.00

รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


เสียงตามสายในอาคาร สำหรับโรงเรียน

ศูนย์รวม และจำหน่ายอุปกรณ์ เสียงตามสาย ระบบประกาศ สำหรับโรงเรียน ประกอบด้วย ไมโครโฟน มิกเซอร์ เพาเวอร์แอมป์ สายสัญญาณ สายลำโพง ลำโพง ติดต่อ สอบถาม ราคา พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ