แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด NPE TPM-2500MP3

฿65,749.00฿66,749.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA CS-760B

฿111,000.00

รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


หอกระจายข่าว สำหรับเทศบาล/หน่วยงาน

ศูนย์รวม และจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบเสียง หอกระจายข่าว สำหรับเทศบาล หน่วยงาน ประกอบด้วย มิกเซอร์ เพาเวอร์แอมป์ ลำโพง สายสัญญาณ ติดต่อ สอบถาม ราคา พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ