แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์


สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

Relacart R14D+R22AU

฿18,190.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

Shure Axient Digital AD600

฿0.00฿439,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

PROEUROTECH ANT-160D

฿9,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

SHURE UA844+SWB-E

฿18,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

SHURE UA874WB

฿12,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

SOUNDVISION SPA-1002P/1000A

฿21,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

SOUNDVISION SPA-1002P

฿12,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

SOUNDVISION SPA-1000A

฿9,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

JTS UDA-49A

฿5,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

JTS UA-960

฿20,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

SHURE PA805Z2-RSMA

฿11,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

SHURE UA846Z2/LC-E

฿16,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

Clean Audio ANT-9708 ANTENNA SYSTEM

฿19,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

TOA YW-4500

฿4,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

TOA WD-5800

฿11,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

Electro-Voice RE3-ACC-PLPA

฿16,150.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบขยายสัญญาณ

Electro-Voice RE3-ACC-AASP ชุดแยกสัญญาณ

฿32,380.00

รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ระบบขยายสัญญาณ

ศูนย์รวม และจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบขยายสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณ ไมโครโฟน ไมค์ไร้สาย ที่ใหญ่ที่สุด สำหรับความบันเทิง การแสดง คอนเสิร์ต สามารถติดต่อ สอบถาม ราคา พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ