Showing 1–25 of 57 results

บริการออกแบบ ติดตั้งเครื่องเสียง ปรึกษาฟรี

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

ROXTONE MUC020L1

฿350.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

LIDGE YM-1204 ยาว 45 เมตร

฿10,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

ROXTONE MUC001L5

฿1,050.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

ROXTONE MUC020L5 XLR 4คอร์ 5เมตร

฿590.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

สายมัลติคอร์ SBC-28X-100FT 24IN4OUT 30เมตร

฿12,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

SBC-20X-100FT

฿9,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

MOGAMI 2936 – 24

฿1,230.00฿123,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

MOGAMI 2934 – 16 Channel Snake Cable

฿860.00฿86,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

MOGAMI 2932 – 8 Channel Snake Cable

฿465.00฿46,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

LIDGE YM-804

฿3,900.00฿5,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

LIDGE YM-1204 ยาว 15 เมตร

฿5,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

LIDGE YM-851-16

฿26,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

LIDGE YM-851-12

฿185.00฿31,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

LIDGE YM-851-8

฿125.00฿21,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

LIDGE YM-851-6

฿100.00฿16,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

LIDGE YM-851-4

฿75.00฿13,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

Dynacom JSL-183 สายมัลติคอร์ 8C

฿100.00฿9,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

Sommer SC-Transfer AMCK 100-0401-12

฿860.00฿86,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

Sommer SC-Transfer AMCK 100-0401-08

฿625.00฿62,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

Sommer SC-Quantum QMc 100-0451-16

฿860.00฿86,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

Sommer SC-Quantum QMc 100-0451-12

฿650.00฿65,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์

Sommer SC-Quantum QMc 100-0451-08

฿445.00฿44,500.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์แบบตัดเมตร

Sommer SC-Quantum QMc 100-0451-04

฿240.00฿24,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

สายมัลติคอร์สำเร็จ

LIDGE YM-3208

฿16,500.00฿28,500.00

สายมัลติคอร์ ( Multicore Cable )

สายคอร์ สายสัญญาณเสียง คุณภาพ

สายมัลติคอร์ ( Multicore Cable ) หมายถึง สายสัญญาณแบบหนา มีเปลือกสาย ( Sheathed ) ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีความยาวเป็นพิเศษ มักรวม สายสัญญาณ เอาไว้ด้วยกันจำนวนมาก เพื่อสะดวกในการใช้งาน  มีจำนวนสายตั้งแต่ 4 – 64 เส้น ( Core )  และ มี ความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร , 5 เมตร , 10 เมตร  ไปจนถึง 60 เมตร

สายสัญญาณเสียง Multicore ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง ในระหว่าง 2 สถานที่ เช่น ในการ บันทึกเสียง ( Sound Recording ) จาก ไมโครโฟน ( Microphone ) หรือ เครื่องดนตรี ( Instrument ) ไปยัง อุปกรณ์บันทึกเสียง ( Recorder ) , ใช้งานระบบ PA ,  ใช้งานจากเวที ( Stage ) มาที่ Mixer หรือ สามารถส่งสัญญาณจาก Mixer กลับไปที่ ลำโพง ( Speaker ) ได้อีกด้วย

สาย Multicore มีหัวเชื่อมต่อ ( Connector ) แบบ XLR ตัวผู้  To XLR ตัวเมีย มีทั้งแบบโรล ( Roll ) กับ แบบกล่องโลหะ ในการเลือกใช้งาน นอกจากความยาวในระยะของสายแล้ว ควรคำนึงถึง จำนวน Core ว่ามีช่อง Input และ ช่อง Output เพียงพอสำหรับการใช้งานหรือไม่ เช่น 12 Core มี 8 Input 4 Output  ,  32 Core มี 24 Input 8 Output หรือ 40 Core มี 32 Input 8 Output เป็นต้น

สายมัลติคอร์ ( Multicore Cable ) สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งาน Indoor , Outdoor  ,  งาน Live Sound ,  งาน Touring  ,  งานติดตั้ง ( Install ) , งานบันทึกเสียง หรืองาน สตูดิโอ ( Studio ) , ห้องถ่ายทอดสด ( Live Room ) กับ ห้องควบคุม ( Control Room ) เป็นต้น

สนใจ สายคอร์ สายสัญญาณเสียง คุณภาพ ติดต่อ AT Prosound พร้อมคำเเนะนำโดย ผู้เชี่ยวชาญ


แผนที่รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด