AT Prosound รับติดตั้งระบบเสียงหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องเรียน
ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ

ชุดเครื่องเสียงติดตั้ง โรงเรียน ชุดเครื่องเสียงติดตั้ง หน่วยงาน/สำนักงาน ชุดเครื่องเสียงติดตั้ง ห้องประชุม

ติดตั้งเครื่องเสียงหน่วยงานราชการ รับเขียน TOR เขียนสเปคระบบเสียง

AT Prosound รับติดตั้งระบบเสียงหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องเรียน ทั้งระบบประกาศ  ห้องเรียน ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เป้าหมายคือการกระจายเสียงพูดที่มีความชัดเจน มีความดังมากพอเมื่อเทียบกับจำนวนคนและลักษณะของสถานที่นั้น ๆ ตลอดจนรองรับการเปิดเพลงเพื่อทำกิจกรรมของหน่วยงาน

ขั้นตอน
การให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบเสียงหน่วยงาน

1.เรามีเจ้าหน้าที่ On site คอยให้การดุแล สำรวจ วัดขนาดห้อง ประเมินหน้างาน และ ให้คำปรึกษา

2.ออกแบบระบบ โดยใช้ Software ระดับมืออาชีพ เราสามารถนำเสนอผลลัพธ์ได้ก่อนติดตั้งระบบจริง

3. เขียน Diagram การเชื่อมต่อและเดินสาย สำหรับวางแผนทุกภาคส่วน ลดเวลาการติดตั้ง

4. ติดตั้งตามแบบ

5. เช็คการติดตั้ง ตั้งค่าระบบ และทำ Preset สำหรับผู้ใช้งาน โดยใช้ Software ระดับมืออาชีพ

6. เทรนนิ่งการใช้งานแก่ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ ทุกขั้นตอน

ติดตั้งระบบเสียง จากทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ และ มีประสบการณ์มามากกว่า 100 แห่ง
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนต่างไว้วางใจ

ผลงานการติดตั้ง ระบบเสียงหน่วยงาน

โดย AT Prosound

ผลงาน การติดตั้ง ระบบเสียงแสง ทั้งหมด โดย AT prosound

ในงานติดตั้งระบบเสียงหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องเรียน จะถูกแบ่งจากห้อง และการใช้งานดังต่อไปนี้

1.ห้องสัมมนา อาคารเอกประสงค์ สำหรับบรรยาย สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือความดังระบบเสียงที่เพียงพอตามลักษณะ และจำนวนของผู้เข้าร่วมสัมมนา ยกตัวอย่างเช่นในกรณีโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก ระบบเสียงที่มีจะต้องมีความดังมากกว่าระบบเสียงสำหรับผู้ใหญ่ เนื่องจาก Noise floor ที่มากกว่าการใช้งานปรกติ

ในส่วนห้องที่มีความก้อง ห้องสัมมนาในหลายที่มักเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ จึงต้องพิจารณาลำโพงที่เลือกใช้ เพื่อลดการสะท้อนกับเพดาน ตลอดจนคำนึงถึงการใช้แผ่นอะคูสติกเพื่อแก้ปัญหา

อุปกรณ์ระบบเสียงส่วนมากจะใช้ในการพูด บรรยาย เปิดเพลงบ้าง มิกเซอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ช่องจำนวนมาก และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์หรือการใช้งานควรเลือกใช้ ออกแบบอย่างไม่ซับซ้อน ยกตัวอย่างการเลือกใช้มิกซ์อนาล็อก เป็นต้น

รับติดตั้งระบบเสียงหน่วยงานราชการ

2.ห้องประชุม เนื่องจากชุดประชุมมีจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แล้วแบบไหนที่เหมาะกับเรา

เริ่มต้นจากการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เสร็จแล้วกำหนดสิ่งที่ต้องการที่มากกว่าการประชุมในห้อง ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกเสียงประชุม / การโหวต / แปลภาษา / ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม / หรือแม้แต่การ video conference ทุกออฟชั่นจำเป็นต้องรู้ก่อนเลือกใช้งานทุกครั้ง

เมื่อได้ระบบที่ต้องการ สิ่งต่อมาที่ต้องคำนึงถึงคือ ความชัดเจนในการประชุม ลำโพง เช่นเดียวกับข้อแรก การเลือกลำโพงที่ช่วยลดเสียงสะท้อน กับวัสดุอะคูสติก สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้

รับติดตั้งระบบเสียงหน่วยงานราชการ

3.ระบบประกาศ สำหรับกระจายเสียงในบริเวณตึก อาคาร สนามต่าง ๆ เป้าหมายคือกระจายข่าวสารต่าง ๆ ระบบเหล่านี้จึงต้องมีความดังเสียงที่เพียงพอที่จะครอบคลุมทั้งบริเวณ มีทั้งลักษณะเป็นศูนย์รวมแบบหอกระจายข่าว หรือเป็นลำโพงกระจายตามบริเวณต่าง ๆ ลักษณะการใช้งานจริง ๆ แล้วก็ต่างกัน

โดยหอกระจายข่าวจะเป็นการกระจายข่าวโดยรวม ไม่สามารถแบ่งโซนกระจายเสียงได้ เหมาะสำหรับกระจายเสียงระยะไกล สนามต่าง ๆ ส่วนระบบลำโพงแบบแบ่งโซนจะช่วยให้เสียงไม่ออกไปรบกวนผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง ให้นักเรียนชั้น ม.5 มารวมตัวที่ลานกิจกรรม ในกรณีใช้ระบบลำโพงแบบแบ่งโซน เสียงที่ประกาศออกลำโพงจะดังเฉพาะชั้นที่มีนักเรียนชั้น ม.5 เท่านั้น ในส่วนนี้จำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม

ระบบที่เลือกใช้ต้องเป็นระบบ Volt line เนื่องจากสามารถเดินสายได้ระยะไกล และช่วยให้ประหยัดเพาเวอร์แอมป์

รับติดตั้งระบบเสียงหน่วยงานราชการ

4.ระบบห้องเรียน ต้องมีความคมชัด และต้องคำนึงถึงสื่อการเรียนการสอนที่ใช้งานต่าง ๆ เช่นการเปิดเพลง เปิดวีดีทัศน์ หรือบางที่อาจต้องรองรับระบบ video conference อีกด้วย

ต่อมาความสะดวกของอาจารย์ผู้สอน อาจใช้งานไมค์ประเภท Head set เพื่อความคล่องตัว ตลอดจนไมค์ลอยสำหรับให้ผู้เรียนกับผู้สอนโต้ตอบกัน ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้ใช้งาน

จากข้างต้นเป็นเพียงเบื้องต้นในการเลือกใช้ระบบเสียง ในระบบดังกล่างยังมีอีกหลาย Solution ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถรับคำแนะนำได้จากผู้เชี่ยวชาญ

สามารถติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำปรึกษาที่ถูกต้อง ในการ ติดตั้งระบบเสียง, ระบบไฟ, ระบบภาพ ได้ที่ ATPROSOUND

ให้ AT Prosound ดูแลระบบ เสียง & แสง ของคุณ