Switchcraft AA-3F

฿220.00

  • หน้าสัมผัสเคลือบด้วยเงิน
  • หัวบิดจับใช้ง่ายลดเวลาในการประกอบ
  • วัสดุทำมาจากสังกะสีหล่อขึ้นรูป
  • ผลิตในสหรัฐอเมริกา

การจัดส่ง
การรับประกัน