LAB GRUPPEN FAD1202

฿20,700.00

  • กำลังขับ 2×120 วัตต์
  • ขับลำโพงทั้งแบบ Low-Z (4/8 โอห์ม) และ High-Z (70/100 V) ได้
  • การออกแบบที่ผ่านการรับรอง Energy Star ช่วยประหยัดพลังงาน
  • สามารถควบคุมระดับเสียงระยะไกล โดยผ่านช่อง RJ-45
  • ปรับระดับเสียงด้านหน้าและปุ่มควบคุมเสียงทุ้ม เสียงแหลม

การจัดส่ง
การรับประกัน