ITC T-6239F

฿12,750.00

  • ตัวควบคุมระดับเสียงแยก 5 ช่อง
  • การออกแบบติดตั้งบนชั้นวางในความสูง 1U
  • รีเลย์ในตัว
  • มีคุณลักษณะการแทนที่เพื่อปิดใช้งานการตั้งค่าการควบคุมระดับเสียงในกรณีฉุกเฉิน
  • อินพุตและเอาต์พุต 5 ช่อง
  • 5 ช่องสัญญาณอิสระ 200 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ ความสามารถในการควบคุมรวม 1000W
  • การลดทอน 5 ขั้นตอน
  • ควบคุมระดับเสียงของโซนจากระยะไกลที่สะดวกและรวดเร็ว
  • การตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 100 Hz ถึง 16 KHz ในขณะที่ความผิดเพี้ยนน้อยกว่า 1.5dB
  • อินเทอร์เฟซ DC 24V
สินค้าใน Series เดียวกัน

การจัดส่ง
การรับประกัน