DSPPA CM30

฿2,400.00

● มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนเต็มรูปแบบ
● ป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
● โดยขจัดผลกระทบของสวิตช์
● เทคโนโลยีพิเศษบางอย่างใช้สำหรับขจัดเสียงรบกวนเมื่อเปิด/ปิดไมโครโฟน
● ด้วยความถี่ที่ดี ความเที่ยงตรงสูง

การจัดส่ง
การรับประกัน