Showing 1–25 of 152 results

สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

Soundvision DWS-1000D

฿12,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

Soundvision DWS-1000C

฿12,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

NTS DS-500D

฿3,100.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

NTS DS-500C

฿3,200.00

ไมค์ประชุม

MBA MB-390

฿890.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

TOA IP-100RM

฿11,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

SHURE MXC615/MXC420

฿31,500.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

SHURE GM-6524

฿6,590.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

SHURE MX418C

฿8,990.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

SHURE MXC420DF/C

฿8,000.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ-ประชุม

SUPERLUX E322MBS

฿1,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ-ประชุม

SUPERLUX PRA-618M

฿1,000.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ-ประชุม

SUPERLUX E322LBS

฿2,000.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

NPE CF-50D

฿3,100.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ-ประชุม

SUPERLUX E321MU

฿2,300.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ-ประชุม

SUPERLUX PRA-618L

฿1,100.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

AUSTRALIAN MONITOR DPJR8M

฿17,700.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

SHURE MX418SC

฿9,990.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

NPE CF-50CR

฿3,200.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

SHOW CM-800

฿2,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

AUSTRALIAN MONITOR DP16M

฿20,900.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

AUSTRALIAN MONITOR ZM3M

฿13,500.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประชุม

JTS ST-5800

฿5,130.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

QUEST QTRPS

฿17,500.00
สินค้าสั่งจอง
*
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ประกาศ

DSPPA D6559

฿2,550.00

สินค้าขายดี ไมค์ประกาศ-ประชุม

ไมค์ประกาศ – ประชุม

ไมค์โครโฟนประกาศ-ประชุม คือ ไมค์ประกาศ ลักษณะของตัวไมค์ ก็จะมีลักษณะที่มีการทำงานรูปแบบ คล้ายกันกับ ไมค์ประชุม เพราะทั้งรูปลักษณ์หน้าตา จะมีส่วนที่คล้ายกัน แต่การทำงาน อาจจะแตกต่างกันเพราะรูปแบบการสั่งงาน จะแตกต่างกัน ในแต่ละฟังกชั่นของตัวไมค์ที่ใช้ในการประกาศ นั้นเอง

 ระบบเสียงประกาศ เปิดเพลง ที่คอบคุมพื้นที่ใหญ่ๆ ทั้งอาคาร,โรงงาน,สำนักงาน,ลานจอดรถ,ห้างร้าน ที่มีความชัดเจน และสะดวกในการส่งข้อมูลข่าวสาร,หรือประกาศตามตัวบุคคลในพื้นที่ ระบบประกาศนั้นจะมีอุปกรณ์อยู่ 3 ส่วน คือ
1.  ไมค์หรือแหล่งสัญญาณเสียง
2.   เครื่องขยายเสียง
3.   ลำโพง

ไมค์ระบบประกาศ ส่วนมากจะใช้กับการประกาศ ในตามสถานที่ทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ออฟฟิต โรงงาน โรงแรม หรือสถานที่อื่นๆ โดยหลักๆและจะมี องค์ประกอบการทำงานที่ร่วมกันอยู่ 3 ส่วนคือ

1. ชุดแหล่งจ่าย

เป็นเพาเอวร์แอมป์ ที่มีหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ในรูปแบบของเสียง ส่งไปยัง ลำโพงประกาศแต่ละตัว แต่ละจุด ตามสถานที่ ที่เราได้วางไว้ และเป็นตัวที่รับสัญญาณเสียง ไมค์ที่ใช้ในการประกาศ มาเพื่อกระจายไปให้กับลำโพงอีกครั้ง

2.ลำโพงกระจายเสียง

เป็นตัวที่กระจายเสียง ของเสียงประกาศ หรือเสียงเพลงและเสียงอื่นๆ ตามจุดกระจายเสียงที่เราได้ วางลำโพงไว้ ในแต่ละจุด เพื่อให้ไดยินเสียงที่เรา ประกาศ นั้นเอง

3.ไมค์ประกาศ

เป็นตัวไมค์ที่ใช้สำหรับ ประกาศ ที่มีรูปลักษณ์ลักษณะ คล้ายกันกับ ไมค์ประชุม แต่จะมีฟังกชั่นการใช้งานที่แตกต่าง ตัวไมค์ จะมีปุ่มที่กดสำหรับก่อนที่เราจะเริ่มพูด พอพูดเสร็จ ก็กดปุ่มฟังก์ชั่นปิดไมค์ นั้นเอง

คุณสมบัติ ไมค์โครโฟนสำหรับประกาศ ประชาสัมพันธ์ มีปุ่มกด มีเสียงดนตรีก่อนพูดหรือประกาศ มีวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการใช้งาน สามารถถอดเก็บก้านไมค์จากฐานได้

ไมโครโฟน ใช้ตามโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์ ห้างไมค์โครโฟนสำหรับประกาศมีเสียงติ๊ง ต๊องเป็น ไมค์ที่ใช้ในการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์เรียกบุคคล

ใช้เป็นไมค์สอนหนังสือของอาจารย์ในห้องเรียน ใช้ตามโีรงพยาบาล คลินิก และห้างสรรพสินค้าระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงในห้องประชุม ระบบเสียง dts ระบบเสียงโมโน ระบบเสียงสเตอริโอ ระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ เครื่องขยายเสียง ระบบเครื่องเสียง