SET TOA SA-60D AS & BS-1030BL + DM-270 AS

สำหรับใช้พูดเป็นหลัก ให้เสียงที่ชัดเจน เหมาะสมกับห้องเรียน ใช้ง่ายมาก เน้นความทนทาน ไม่เสียหายง่าย ๆ แม้ใช้งานไม่เป็น

TOA SA-60D AS

สินค้าสั่งจอง

TOA Q-BS-1030BL × 2

Temporarily unavailable

ไมโครโฟน TOA DM-270 AS

สินค้าสั่งจอง

This product is currently unavailable.
การจัดส่ง
การรับประกัน