NTS PTS-42

฿1,100.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

  • เป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะสำหรับงานประชุมและสัมมนา
  • ก้านไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนความยาว 42 เซ็นติเมตร
  • ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนและ LED แสดงสถานะ
  • มีสวิตช์สำหรับเปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน
  • มีวอลลุ่มปรับระดับความดังของเสียงพูดที่ฐานไมโครโฟน
  • สามารถรับระดับสัญญาณเสียงขาเข้าได้สูงสุด 110dB SPL
  • สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 100Hz ถึง 18KHz
  • ความไวในการรับสัญญาณ 6.5mV RMS

การจัดส่ง
การรับประกัน