NPE CF-50CR

฿2,600.00

  • ระบบไฟเลี้ยง : 12-18 VAC
  • ไมโครโฟน : คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า (12-48V)
  • รับสัญญาณเสียงขาเข้า : 110 dB(SPL)
  • ความไวในการรับสัญญาณ : 6.5 mVrms

การจัดส่ง
การรับประกัน