Booter Splitter DMX512 1 in 8 out

฿6,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

Booter Splitter DMX512 1 in 8 out เป็นตัวรวมสัญญาณ ในระบบ dmx และทำให้สัญญาณที่กระจายไปในแต่ละช่องมีความเสถียน ทำให้สัญญาณไม่ร่วน และมีระบบกันไฟย้อนในแต่ละช่องสัญญาณ

การจัดส่ง
การรับประกัน