AT Prosound ติดตั้งเครื่องเสียงร้านอาหาร ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ

ชุดเครื่องเสียงติดตั้ง ร้านอาหาร / ร้านนั่งชิล

ติดตั้งเครื่องร้านอาหาร

คือ ระบบเสียง ที่ใช้สำหรับติดตั้งทั้งภายใน และภายนอกร้านอาหาร โดยมีโจทย์ตามลักษณะประเภทงาน ทั้งดนตรีสด โฟล์คซอง และเปิดเพลง Background music

ขั้นตอน
การให้คำปรึกษา ออกแบบ และระบบเสียงร้านอาหาร

1.เรามีเจ้าหน้าที่ On site คอยให้การดุแล สำรวจ วัดขนาดห้อง ประเมินหน้างาน และ ให้คำปรึกษา

2.ออกแบบระบบ โดยใช้ Software ระดับมืออาชีพ เราสามารถนำเสนอผลลัพธ์ได้ก่อนติดตั้งระบบจริง

3. เขียน Diagram การเชื่อมต่อและเดินสาย สำหรับวางแผนทุกภาคส่วน ลดเวลาการติดตั้ง

4. ติดตั้งตามแบบ

5. เช็คการติดตั้ง ตั้งค่าระบบ และทำ Preset สำหรับผู้ใช้งาน โดยใช้ Software ระดับมืออาชีพ

6. เทรนนิ่งการใช้งานแก่ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ ทุกขั้นตอน

ติดตั้งระบบเสียง จากทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ และ มีประสบการณ์มามากกว่า 100 แห่ง
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนต่างไว้วางใจ

ผลงานการติดตั้ง ระบบร้านอาหาร

โดย AT Prosound

ผลงาน การติดตั้ง ระบบเสียงแสง ทั้งหมด โดย AT prosound

รับติดตั้งระบบเสียงร้านอาหาร

ในงานสำหรับติดตั้งระบบเสียงร้านอาหาร จะแบ่งงานติดตั้งออกเป็น 3 ส่วนคือ งานดนตรีสด งานเปิดเพลง และงานคาราโอเกะ โดยในแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างออกไป และใช้อุปกรณ์ที่มีรายละเอียดต่างกัน ส่วนจะมีอะไรบ้าง สามารถอ่านต่อได้เลยครับ

งานดนตรีสด หมายถึง งานที่ต้องรองรับวงดนตรีสำหรับเล่นสดในร้าน ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของวงดนตรี ยกตัวอย่างเช่น วงดนตรีโฟร์คซอง จะเริ่มตั้งแต่ 1 คน 2 Line Input คือเล่นไปด้วย ร้องไปด้วย ไปจนถึงมีหลาย ๆ ชิ้นอย่างวงดนตรีสดแบบ Full Band

เบื้องต้นมิกซ์ที่ใช้ต้องมีจำนวน Input ที่พอเพียง ส่วนลำโพงจะใช้จำนวนมากน้อยเท่าไร ก็ขึ้นอยู่กับความดังที่ต้องการในสถานที่นั้น ๆ

ส่วนประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งานจะเป็นแบบไหน ในแต่ละที่ แต่ละการใช้งานย่อมแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ร้านอาหาร ชิว ๆ วงโฟล์ค 2 Line แนะนำให้ใช้มิกเซอร์อนาล็อก เนื่องจากความสะดวกในการปรับเสียง สามารถให้นักดนตรีปรับเสียงที่ต้องการได้เอง ลำโพงใช้จำนวนไม่มาก เพราะจุดประสงค์หลักคือขับกล่อมบรรยากาศ

สำหรับวง Full band ร้านจำเป็นต้องจ้าง Sound เพื่อดูแลควบคุม การใช้มิกเซอร์ดิจิตอลก็จะทำให้ง่ายต่อการปรับเสียง ควบคุมเสียง ส่วนลำโพงที่ใช้ต้องมีจำนวนที่มากกว่าโฟล์คซอง เพื่อให้ผู้ฟังสนุกกับบทเพลงได้นั่นเอง

ติดตั้งเครื่องเสียงร้านอาหาร

งานเปิดเพลง งานเปิดเพลงก็จะแยกออกไปอีก ประเภทแรกคือเปิดเพลงเพื่อความสนุก อย่างเช่น ดีเจ ระบบเสียงจะต้องรองรับทุกย่านความถี่ ลำโพงต้องมีเพียงพอ สำหรับสร้างบรรยากาศสนุกแก่ผู้รับประทานอาหาร

ส่วนที่ 2 คือเปิดเพลงขับกล่อมบรรยากาศ หรือเรียกว่า background music จะมีทั้งกลางแจ้งและในร่ม งานเหล่านี้ไม่เน้นคุณภาพเสียงเท่ากับแบบแรก และมักต้องเดินสายไประยะทางไกล ๆ ระบบที่เลือกใช้จะเรียกว่า ระบบโวลต์ไลน์

นอกจากเดินสายระยะไกลได้แล้ว ยังสามารถต่อพ่วงลำโพงได้จำนวนมาก สามารถปรับระดับความดังเสียงในแต่ละโซนแยกจากกันได้ ตลอดจนสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ เมื่อเลือกลำโพงประเภทกันน้ำและฝุ่นละออง ตามค่า IP ที่ให้มา

งานคาราโอเกะ ลำโพงที่ใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง ลำโพงต้องตอบสนองความถี่ได้ครบถ้วน ไมโครโฟนมักเลือกเป็นไมค์ลอย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ตั้งแต่ 2 – 6 ตัว

ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เครื่องควบคุมต้องรองรับการปรับเสียงโดยตรงจากผู้ใช้งาน ดังนั้นระบบที่ออกแบบต้องเป็นระบบที่ใช้งานง่ายที่สุด

จากข้างต้นเป็นเพียงเบื้องต้นในการเลือกใช้ระบบเสียง ในระบบดังกล่างยังมีอีกหลาย Solution ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถรับคำแนะนำได้จากผู้เชี่ยวชาญ

PROPLUS XM-111 ไมค์ร้องเพลง

สามารถติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำปรึกษาที่ถูกต้อง ในการ ติดตั้งระบบเสียง, ระบบไฟ, ระบบภาพ ได้ที่ ATPROSOUND

ให้ AT Prosound ดูแลระบบ เสียง & แสง ของคุณ