YAMAHA MY8-ADDA96

฿44,900.00

Yamaha MY8-ADDA96 เป็นการ์ดอินพุตอะนาล็อกเป็นดิจิตอล และ เอาต์พุตดิจิตอลเป็นอะนาล็อกสำหรับมิกเซอร์ของ Yamaha

การจัดส่ง
การรับประกัน