SET PHANTOM PH-112P/TANK XS-18S

฿28,900.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

ประกอบไปด้วย

  • ตู้ลำโพง PHANTOM PH-112P จำนวน 2 ใบ
  • ตู้ซับวูฟเฟอร์ TANK XS-18S จำนวน 2 ใบ
  • เพาเวอร์มิกเซอร์ NPE GT-880 จำนวน 1 เครื่อง
  • สายลำโพง APH 2×1.5.122A 10M. (AP10) ยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น
  • สายลำโพง APH 2×1.5.122A 1.6M. (AP1.6) ยาว 1.6 เมตร จำนวน 2 เส้น
  • ท่อเสียบตู้ลำโพง TANK T-85 จำนวน 2 ต้น

การจัดส่ง
การรับประกัน