ITC TH-0801

฿8,190.00

  • ไมโครโฟน พร้อมปุ่มพูด และไฟแสดงสถานะ
  • เป็นชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล
  • ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์
  • ถอดเก็บได้ พร้อมมีไฟวงแหวนสีแดงที่หัวไมโครโฟน
  • มีลำโพงในตัว

การจัดส่ง
การรับประกัน