Fender Princeton Recording Guitar Amp

฿50,000.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

Fender Princeton Reverb Amp ในช่วงปี 1960 แม้จะมีขนาดเล็กเบาและทรงพลัง ในยุค 70 ขึ้นไปได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นแอมป์อัดเสียงและแอมป์ Princeton Reverb เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดวินเ ทจทุกวันนี้ในฐานะ
ของสะสม
Princeton Recording Amp

การจัดส่ง
การรับประกัน