Clean Audio CA-2-DPA3

฿18,616.00 (รวม VAT 7% แล้ว)

 • ได้รับใบอนุญาติการใช้งานคลื่นความถี่จาก กสทช.ถูกต้องตามกฎหมาย
 • รับประกันนาน 2 ปี มีเครื่องสำรองให้ใช้งานระหว่างซ่อม
 • ระยะการรับ-ส่งสัญญาณ 100 เมตร
 • ประหยัดพลังงาน แบตเตอรี่ AA x 2 ใช้งานนานถึง 10 ชม.
 • มี Frequency preset แชนแนล สามารถใช้งานได้มากถึง 39 แชนแนล
 • ทำจากวัสดุแม่พิมพ์โลหะผสมอลูมิเนียม
 • ปรับเกนความไวที่ตัวไมค์ได้ 4 ระดับ
 • CA-2-DPA3 มีฟังก์ชั่นสปีด (SQ) เพื่อปรับระยะการรับสัญญาณและหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
 • ใช้เทคโนโลยีนำร่องดิจิตอล(Pilot)เพิ่มความสามารถในการป้องกันการรบกวนจากความถี่ภายนอก
 • มีฟังก์ชั่น (Auto Scan)ค้นหาช่องความถี่อัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบขยายสัญญาณเสาอากาศ ( บูธเตอร์) และเสาอากาศ (Antenna) จากภายนอกได้

การจัดส่ง
การรับประกัน