Adamson E15

  • ลำโพงไลน์อาร์เรย์พาสซีฟขนาด 15 นิ้ว 3 ทาง
  • ดอกวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว x 2 ดอก ทนกำลังขับ 3200 วัตต์
  • ดอกเสียงกลาง ขนาด 7 x 2 ดอก ทนกำลังขับ 2800 วัตต์
  • ดอกเสียงแหลม ขนาด 4 นิ้ว x 2 ดอก ทนกำลังขับ 1280 วัตต์
  • ความดังสูงสุด 147 dB
การจัดส่ง
การรับประกัน