Showing 1–25 of 30 results

เราให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงฟรี

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

CLASSROOM Systems Soundvision SVS-62W & SA-300BT

฿23,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET x8 Yamaha VXS5 & MA2120

฿93,000.00฿94,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET Soundvision SA-60 WiFi &Soundvision SVS-62W

฿16,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

iTC Audio T-120 & VL MT65 SETx2

฿19,230.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

TOA A-2120 H & VL MT65 SETx4

฿27,280.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

TOA A-2240 H & VL MT65 SETx4

฿33,330.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VL audio MT65 & Lab Gruppen

฿22,880.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VL Audio MT65 x2

฿17,816.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET VL audio MT65

฿18,186.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

ชุดลำโพงแขวน QSC AD-P4T เล็ก

฿46,450.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียง ห้องประชุม สำหรับห้างสรรพสินค้า

ชุดลำโพงติดผนัง QSC AD-S32T เล็ก

฿41,450.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบชุดประชุม สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 + MICRO TECH MT888D ขนาดกลาง

฿33,732.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบชุดประชุม สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 + Soundvision WCM-440 ขนาดเล็ก

฿35,700.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

TOA A-2128 AS

฿44,710.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA TZ-606

฿10,900.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA TZ-606

฿18,532.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดใหญ่

฿28,100.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดกลาง-ใหญ่

฿23,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดกลาง

฿16,732.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายนอกอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด TOA BS-1030 ขนาดเล็ก

฿9,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายในอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด MENTO6.2

฿30,217.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

เสียงตามสายในอาคาร สำหรับโรงเรียน

ชุด MENTO4.2

฿21,032.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบชุดประชุม สำหรับโรงเรียน

ชุด Audac ATEO4 ขนาดเล็ก

฿22,632.00

ระบบชุดประชุม สำหรับโรงเรียน

ชุด Audac CANTO7.6 เซตขนาดเล็ก-กลาง

฿15,513.00

แผนที่รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด