Showing 1–24 of 270 results

สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET ALTO TX315 & ZMX122 FX

฿40,028.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเสียงในห้องเรียน สำหรับโรงเรียน

SET NPE TI- 502 & NTS NC-502

฿4,960.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
฿157,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ไมค์ / เปิดเพลง สำหรับห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง

SET Linear Audio EXO30A/TOPP PRO KS-18A

฿67,118.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×32 VL Audio VD-12L/VD-18S SYSTEM

฿1,683,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 VL Audio VD-12L/VD-18S SYSTEM

฿1,304,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 18×20 VL Audio VD-12L/VD-18S SYSTEM

฿1,040,400.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 12×12 VL Audio VD-12L/VD-18S SYSTEM

฿672,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×8 VL Audio VD-12L/VD-18S SYSTEM

฿452,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 4×4 VL Audio VD-12L/VD-18S SYSTEM

฿227,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 16×8 dB technologies VIO L212/VIO S218 SYSTEM

฿13,581,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 16×16 dB technologies VIO L212/VIO S118R SYSTEM

฿14,043,840.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 12×2 Soundvision ESi-10LA/ESi-18SA SYSTEM

฿602,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×2 Soundvision ESi-10LA/ESi-18SA SYSTEM

฿442,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×8 Soundvision ESi-10LA/ESi-18SA SYSTEM

฿660,200.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 12×12 Soundvision ESi-10LA/ESi-18SA SYSTEM

฿979,400.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 16×16 Soundvision ESi-10LA/ESi-18SA SYSTEM

฿1,298,600.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 24×24 Soundvision ESi-10LA/ESi-18SA SYSTEM

฿1,937,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×16 Audiocenter KLA-210/K-LA 218 SYSTEM

฿2,312,800.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×16 RCF HDL 50 A/SUB 9007 AS SYSTEM

฿19,971,080.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×16 RCF HDL 30 A/SUB 9006 AS SYSTEM

฿12,474,692.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 32×16 RCF HDL 20 A/SUB 8006 AS SYSTEM

฿9,298,000.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 16×8 Audiocenter KLA-210/K-LA 218 SYSTEM

฿1,162,400.00
สินค้าสั่งจอง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

SET 8×4 Audiocenter KLA-210/K-LA 218 SYSTEM

฿587,200.00

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนที่รวมผลงานติดตั้งโดย ATผลงานทั้งหมด


ชุดเครื่องเสียงมหาวิทยาลัย

เครื่องเสียงมหาวิทยาลัย ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงห้องประชุม เครื่องเสียงสนามกีฬา ห้องจัดเลี้ยง เครื่องเสียงห้องเรียน ติดตั้งเครื่องเสียงมหาวิทยาลัย

ชุดเครื่องเสียงมหาวิทยาลัย คือ ชุดเครื่องเสียงที่ สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย ( University ) ซึ่งภายในมหาวิทยาลัย มีการใช้ระบบเสียงหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบเสียงภายในห้องเรียน  ระบบเสียงตามสาย  ระบบเสียงสำหรับอาคารอเนกประสงค์ ระบบเสียงสำหรับสนามกีฬา  ระบบเสียงภายในห้องประชุม เป็นต้น

ซึ่งในแต่ละพื้นที่ การใช้ระบบเสียงจะมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เสียงที่ได้มีคุณภาพ  มีการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง เหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ ชุดเครื่องเสียง สำหรับมหาวิทยาลัย สามารถใช้ได้ทั้งระบบการต่อแบบ โอห์ม ( Ohm ) และ โวลต์ไลน์ ( Volt Line )

ระบบเสียง ชุดเครื่องเสียงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. ไมโครโฟน (Microphone)

สามารถใช้ได้ทั้งไมโครโฟนแบบมีสาย และ ไมโครโฟนแบบไร้สาย ( Wireless Microphone ) สำหรับในห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา

แต่ถ้าเป็นในระบบเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย ( Public address system ) จะมีไมโครโฟนเฉพาะ ที่สามารถเลือกพื้นที่ประกาศได้ เพื่อต้องการประกาศเฉพาะบางพื้นที่ ไม่ให้เสียงประกาศไปรบกวนพื้นที่อื่น โดยจะมีลักษณะทั้งแบบ ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ หรือ ไมโครโฟนก้านยาว ( Goosneck Microphone ) 

ไมโครโฟน ที่ถูกใช้ในห้องประชุม ( Conference ) จะแตกต่างจากไมโครโฟนที่ใช้งานในแบบอื่น คือ จะถูกจัดเป็นชุดไมค์สำหรับประชุมมาโดยเฉพาะ โดยจะมีทั้ง ไมค์สำหรับประธาน และไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม แยกกันอย่างชัดเจน

2.มิกเซอร์ (Mixer)

เครื่องเสียงมหาวิทยาลัย สำหรับระบบเสียงภายในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกใช้มิกเซอร์ได้ทั้ง มิกเซอร์ดิจิตอล ( Digital Mixer ) และ มิกเซอร์อนาล็อก ( Analog Mixer ) ความสำคัญของการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ จำนวน แชนแนล  ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ มีความจำเป็นในการใช้ฟังก์ชั่น ( Function ) ต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน

เช่น ระบบเสียงภายในห้องเรียน สามารถใช้ เป็น มิกเซอร์อนาล็อกขนาดเล็กได้ เพราะมีการใช้งานจำนวนแชนแนลไม่เยอะมาก แต่ถ้าเป็น ระบบเสียงภายในอาคารอเนกประสงค์ ที่มีการจัดกิจกรรม การแสดง ที่มีความซับซ้อน สามารถใช้งานเป็นมิกเซอร์ดิจิตอล เพื่อความสะดวกในการ Save Scene หรือ โหลด Scene ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นครับ

3. ครอสโอเวอร์ ( Crossover ) หรือ DSP ( Digital Signal Processor )

เครื่องเสียงมหาวิทยาลัย เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดการสัญญาณเสียง ที่ออกมาจาก มิกเซอร์ ก่อนจะส่งสัญญาณต่อไปเข้า เพาเวอร์แอมป์ ( Power Amp ) โดยจะรวมการปรับแต่งหลาย ๆ อย่างไว้ภายในเครื่องเดียว เช่น การปรับแต่ง EQ ( Equalizer ) , การปรับแยกความถี่สัญญาณเสียง ( Crossover ) , การควบคุมระดับสัญญาณเสียง ( Limiter ) เหมาะสำหรับการใช้ตู้ลำโพงแบบไม่มีแอมป์ในตัว ( Passive ) ใช้งานพร้อมกับ ซับวูฟเฟอร์ ( Subwoofer ) 

4. เพาเวอร์แอมป์ (Power amp)

เครื่องขยายสัญญาณเสียง โดยปกติแล้ว เพาเวอร์แอมป์ ที่ใช้งานในระบบ PA จะมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบโอห์ม ( Ohm ) และ ระบบโวลไลน์ ( Volt Line ) ถ้าเป็นในระบบเสียง ที่ต้องการโฟกัสแค่พื้นที่เดียว เช่น ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง สามารถใช้เพาเวอร์แอมป์แบบโอห์มได้

แต่ถ้าเป็นในระบบเสียงตามสาย สนามกีฬา จำเป็นต้องใช้ เพาเวอร์แอมป์ระบบ โวลต์ไลน์ เพราะ การต่อแบบ โวลท์ไลน์  สามารถเดินสายลำโพงได้ในระยะไกล และสามารถต่อพ่วง ลำโพง ได้ในปริมาณที่เยอะมากขึ้น เพื่อให้มุมกระจายเสียงจากลำโพงครอบคลุมพื้นที่ได้ในหลาย ๆ จุดตามที่ต้องการ

5. ลำโพง (Speaker)

เครื่องเสียงมหาวิทยาลัย สำหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ถ้าเป็นในระบบกระจายเสียง สามารถใช้เป็น ลำโพงติดผนัง ( Wall Speaker ) ลำโพงติดเพดาน ( Ceiling Speaker ) ลำโพงฮอร์น ( Horn Speaker )

ถ้าไม่ใช่เป็นงานกระจายเสียง สามารถใช้เป็นตู้พ้อยซอส ( Point Source ) ลำโพงคอลัมน์ ( Column Speaker )  หรือ ตู้ลำโพงไลน์อาเรย์ ( Line Array ) สามารถใช้ได้ทั้งแบบมีแอมป์ในตัว และแบบไม่มีแอมป์ในตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะใช้งาน

โดยลำโพงสำหรับระบบเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้งานร่วมกับ เพาเวอร์แอมป์ในระบบโวลท์ไลน์ นั้น จำเป็นต้องสามารถรองรับการต่อระบบแบบ โวลไลน์ ( Volt Line ) ได้ด้วย  โดยด้านในลำโพงที่รองรับการต่อระบบแบบ โวลท์ไลน์ จะมีหม้อแปลงเพื่อรับกระแสสัญญาณจากตัว  Power amp ให้มีกระแสสัญญาณแบบเดียวกัน

เครื่องเสียงมหาวิทยาลัย AT Prosound มีอุปกรณ์ระบบเสียงติดตั้งที่เหมาะสมกับร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมค์ลอย, ไมค์สาย, มิกเซอร์, มิกเซอร์ดิจิตอล, มิกเซอร์อนาล็อก, ลำโพง, สายสัญญาณ เป็นต้น

สนใจ เครื่องเสียงมหาวิทยาลัย ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงห้องประชุม เครื่องเสียงสนามกีฬา ห้องจัดเลี้ยง เครื่องเสียงห้องเรียน ติดต่อ AT Prosound พร้อมคำเเนะนำโดย ผู้เชี่ยวชาญ