AT Prosound เกิดจากกลุ่มคนหลงไหลในเครื่องเสียงอย่างมาก พวกเราเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษา ที่พยายามหาอุปกรณ์เสียง ราคาไม่เเพง แต่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้รู้สึกว่าจ่ายน้อย แต่ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมาก เราก็เลยตั้งใจค้นหา จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่า ข้อมูลที่เรามีเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นจนกลายเป็นเพจ AT Prosound ทุกวันนี้

DNA ของเรา

ภาพทีม

Content Creators Team

Accounting Team

Customer Relationship Management Team

Production Team

People Team

Studio Specialist Team

Installation & Construction Specialist Team

High-Quality Sound Systems Team

” AT Prosound ส่งต่อคุณภาพเสียง ส่งต่อความสุข “